BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dancák Pavol
Title
Výchova človeka k hodnotám
Human's Education Towrds Values
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 283-292
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Edukacja, Aksjologia, Edukacja młodzieży, Wychowanie
Education, Axiology, Youth education, Parenting
Note
summ
Abstract
Valeus play the signigicant role in the educational process of a human being. Thus, the author shows all factors that seem to be important to each person during the growing up. He also avers that there are many infringements in this process that should be avioded by people.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Kardis, K.: Otázka základných hodnôt .... s. 72 - 73.
 2. Jan Pavol II.: Prekročiť prah nádeje, s. 177.
 3. Jan Pawel II.: Mężcyzną i niewiasą stworzył ich. Cittá del Vaticano, Liberia Editrice Vaticana 1986, s. 94 - 95.
 4. Semrad,J.: Primární prevence a výchova. In : Quo vadis výchova ...?, Bratislava 1998, s. 56.
 5. Wojtyła, K.: Milość i odpowiedzialność. Studium etyczne, Lublin 1960, s. 50-56.^ Wojtyła, K.: Znak, któremu sprzeciwiać się będą, s. 137.
 6. Ricouer, P.: Wolność rozsądna i wolność dzika, Znak, 22 (1970), s. 839-859.
 7. Fromm, E.: Ucieczka od wolnošci, prel. O. a A. Ziemilscy, Warszawa 1993.
 8. Patočka, J.: Platón, s. 24.
 9. Jan Pawel II.: Musicie od siebe wymagać, s. 289.
 10. Kloczowski, J. A.: Wolność na miarę milości, Znak 33(1981), nr 7(325), s. 861-876.
 11. Jan Paweł II.: Do młodych całego świata, s. 47.
 12. Wojtyla, k,: Znak, któremu sprzeciwiač się będą, s. 93.
 13. Jan Paweł II.: W imię przyszłósci kultury, Przemówieniw w UNESCO, Paryż, 2 czerwca 1980. In: Wiara i kultura, s. 72.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu