BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janikowski Ryszard (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach), Korcz Marek (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach)
Title
Zarządzanie oczyszczaniem terenów poprzemysłowych
Management of Brownfield Remediation
Source
Ekonomia i Środowisko, 2001, nr 1 (18), s. 103-112, tab.
Economics and Environment
Keyword
Ochrona środowiska, Rekultywacja gleb, Polityka ekologiczna, Degradacja środowiska, Zarządzanie ekologiczne
Environmental protection, Reclamation of soil, Ecological politics, Degradation of the environment, Ecological management
Note
summ.
Company
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Unia Europejska (UE)
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), European Union (EU)
Country
Polska, Holandia, Wielka Brytania, Niemcy, Dania, Austria, Węgry
Poland, Netherlands, United Kingdom, Germany, Denmark, Austria, Hungary
Abstract
Z istoty polskiej polityki ekologicznej wynika, że powierzchnię ziemi można wykorzystywać jedynie zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego i ochrony środowiska. Oznacza to, że powierzchnia ziemi podlega ochronie polegającej na zapobieganiu i przeciwdziałaniu jej niekorzystnym zmianom, a w razie uszkodzenia lub zniszczenia - na przywróceniu do właściwego stanu, a także jej racjonalnego, czyli oszczędnego i wydajnego użytkowania. Dyrektywy te znajdują swój pełny wyraz w II Polityce ekologicznej państwa. Dokument ten w ramach ogólnych celów krótkookresowych wskazuje, że powinno nastąpić zmniejszenie negatywnego oddziaływania na zdrowie i środowisko tak zwanych "gorących punktów". Wśród celów długookresowych realizujących w pełni zasadę zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju przyjmuje się realizację maksymalnie możliwej odbudowy zniszczeń zaistniałych w środowisku przyrodniczym i stworzenie systemu zabezpieczającego przed ich ponownym powstawaniem.(fragment tekstu)

The paper discusses general aspects of the management of brownfields remediation in Poland. Remediation of contamination is one of the main preconditions for the reintegration of brownfields in the land market and for sustainable land management. Judging from the experiences of other OECD countries an correct definition of the term "brownfield" is crucial. Management of brownfield remediation is very costly and hence the need of an optimisation procedure
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu