BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Broniewicz Elżbieta (Politechnika Białostocka)
Title
Wydatki gospodarstw domowych na ochronę środowiska w Polsce w 2000 roku
Household's Outlays for Environmental Protection in the Year 2000
Source
Ekonomia i Środowisko, 2001, nr 1 (18), s. 113-127, tab.,rys.,bibliogr.1poz.
Economics and Environment
Keyword
Wydatki gospodarstw domowych, Ochrona powietrza atmosferycznego, Ochrona środowiska, Struktura gospodarki regionów, Oczyszczanie ścieków
Household expenditures, Protection of air, Environmental protection, Regional economic structure, Sewage treatment
Note
summ.
Company
Główny Urząd Statystyczny GUS, Urząd Statystyczny Unii Europejskiej EUROSTAT, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
, , Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Country
Polska
Poland
Abstract
Problem identyfikacji, klasyfikacji i gromadzenia informacji o wysokości wydatków na ochronę środowiska występował na świecie od kilkunastu lat. W 1994 roku Biuro Statystyczne Unii Europejskiej Eurostat przygotowało pierwszy podręcznik Europejski System Gromadzenia Informacji Ekonomicznej o Środowisku (SERIEE)1. Zaproponowano klasyfikację wydatków na ochronę środowiska i podjęto próbę ich zdefiniowania. Wyróżniono trzy główne sektory gospodarki narodowej, w których powstają koszty ochrony środowiska: sektor gospodarczy, publiczny i sektor gospodarstw domowych. Gospodarstwa domowe uznano jako specyficzną grupę ostatecznych konsumentów, która z jednej strony jest odbiorcą usług związanych z ochroną środowiska (odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów), z drugiej zaś konsumentem produktów służących ochronie środowiska. (fragment tekstu)

The author presents the results of research carried out in Poland with respect to the household's outlays for environmental protection. The subject matter of the research was the cost of services related with environmental protection as well as the outlays for purchase, installation and construction of environmental protection equipment and products. The outlays of Polish households were analysed by components of natural environment, by social and economic groups and by different regions. The results of the research were the basis for assessment of Polish households' outlays for environmental protection in the year 2000(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. E.Broniewicz, B.Poskrobko: Melodyka badania kosztów bieżących ochrony środowiska. Kwestionariusze badawcze, Białystok-Warszawa 1996
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu