BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawrzonkiewicz-Słomska Anna
Title
Życie jako problem filozoficzny w ujęciu profesora Jana Legowicza
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2010, nr 1, s. 45-51, bibliogr. 8 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Filozofia, Filozofia człowieka, Historia filozofii, Antropologia filozoficzna
Philosophy, Human philosophy, History of philosophy, Philosophical anthropology
Abstract
Pojęciem, które odgrywać będzie w niniejszym tekście zasadnicze znaczenie jest życie, dlatego warto po pierwsze rozpocząć od próby jego zdefiniowania. O tym jak zawiłą kwestią jest wyjaśnienie pojęcie "życie" niech świadczą słowa znawcy tej tematyki - Jamesa Lovelocka, który tak oto pisze: "Po moim powrocie z USA do Anglii spodziewałem się, że znajdę gdzieś w literaturze naukowej definicję życia jako zjawiska fizycznego na tyle wyczerpującą, by oprzeć na niej jakiś zasadny projekt eksperymentów służących wykrywaniu materii ożywionej w kosmosie. I oto stwierdziłem ze zdumieniem, jak mało prac napisano o życiu. W dusznej atmosferze zakurzonych sal uniwersytetów i bibliotek zdołano zgromadzić obfitość faktów i szczegółów funkcjonowania organizmów żywych bez najmniejszej próby refleksji filozoficznej nad fenomenem życia." (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bergman, P. 1984. The human's worth's and science vakes, Pennsylwania.
  2. Legowicz, J. 1984. Życie dla życia, Warszawa.
  3. Lovelock, J. 1983. A new look at life, Nowy Jork.
  4. Misiołek, A. 2008. O pochodzeniu życia, (w:) Człowiek i filozofia, pod red. D. Patera, Warszawa.
  5. Ples, Z. 2004. Prageneza podmiotowości człowieka w antropologii religii Wschodu z wyróżnieniem koncepcji judeochrześcijańskiej, in: Signa Temporis 7.
  6. Sagan, C. 1997. Looking for another life, Combrige.
  7. Schopenhauer, A. 1974. Aforyzmy o mądrości życia, Warszawa.
  8. Taylor, J.G. 1983. When, does the time begun?, Londyn.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu