BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubik Krystyna (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Title
Doskonalenie i rozwój pracowników globalnych organizacji
Improvement and Development of Employees of Global Organizations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (29), 2014, nr 102, s. 63-77, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo globalne, Szkolenie pracowników, Doskonalenie zawodowe
Global company, Manpower training, Further education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje rolę oraz znaczenie szkoleń pracowników współczesnych organizacji. Przedstawiono determinanty planowania szkoleń. Omówiono najpopularniejsze metody i techniki doskonalenia pracowników. Zaprezentowano także metody oceny skuteczności szkoleń.(abstrakt oryginalny)

The article presents the role and importance of trainings of employees of modern organizations. The determinants of trainings' planning and the most popular methods and techniques for improvement of employee qualifications were presented. The material also paid attention to the methods for assessing the effectiveness of trainings.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrzejczyk A., Projektowanie i realizacja szkoleń, PWE, Warszawa 2010.
 2. Brzeziński Z., Badanie efektywności szkoleń, http://kadry.nf.pl
 3. Cascio W., J. Boudereau, Inwestowanie w ludzi. Wpływ inicjatyw z zakresu ZZL na wyniki finansowe przedsiębiorstwa, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa, 2011.
 4. Chybicki J., Zintegrowany proces szkoleniowy, http://kadry.nf.pl.
 5. GruszkaA., Jak ocenić szkolenie, "Personel", nr 11/1997.
 6. Fortuna P., Co zrobić żeby nie stracić?,http://kadry.nf.pl.
 7. Litwin J., Szkolenie pracowników, [w:] W. Golnau (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2004.
 8. Kaczmarek B., Sikorski C., Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 1995.
 9. Pawlak Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa 2011.
 10. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
 11. Szałkowski A., (red.), Wprowadzenie do zarządzania personelem, AE, Kraków 2000.
 12. Sekuła Z., Controlling personalny, Istota i przedmiot controllingu personalnego, Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz 1999.
 13. Wdowich R., Poziom oceny, [w:] "Szkolenia Pracownicze", nr 1/1999.
 14. Zmyślony M., Edukacyjne ABC, "Szkolenia Pracownicze", nr 1/1999.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu