BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcysiak Agata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Marcysiak Adam (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Pieniak-Lendzion Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Zakres zmian na rynku powierzchni magazynowych w Polsce
The Range of Changes in the Warehouse Market in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (29), 2014, nr 102, s. 97-107, rys., poz., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Gospodarka magazynowa, Magazynowanie, Łańcuch dostaw, Region
Inventory management, Storage, Supply chain, Region
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest próba przedstawienia zakresu zmian występujących na rynku powierzchni magazynowej w Polsce. Analiza wielkości powierzchni magazynowej została przeprowadzona w podziale na regiony. Lata 2001-2009 stanowiły w Polsce okres boomu inwestycyjnego na rynku powierzchni magazynowej. W latach 2010-2011 rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych nie utrzymał tempa wzrostu obserwowanego w poprzednich latach. Znacznie lepszy był 2012 r., kiedy to do użytku oddano ponad 518 tys. m2 nowej powierzchni magazynowej. Dzięki temu polski rynek przekroczył barierę 7 mln m2 istniejącej powierzchni. W ten sposób Polska pozostała największym rynkiem powierzchni magazynowych w Europie Środkowo-Wschodniej.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present a range of changes occurring in the warehouse market in Poland. Analysis of the size of storage space, was carried out by region. The years 2001-2009 were a period in Poland, the investment boom in the market of warehouse space. In 2010-2011, the market for modern warehouse space is not maintained growth rates observed in previous years. Much better was 2012, was put into service more than 518 thousand. m2 of warehouse space. As a result the Polish market exceeded barrier 7 million m2 of existing space. In this way, Poland remained the largest market for space in Central and Eastern Europe.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ciesielski M., Długosz J., Strategie łańcuchów dostaw. PWE, Warszawa 2010.
 2. Dudzinski Z., Poradnik organizatora gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 3. Dudziński Z., Vademecum organizacji gospodarki magazynowej, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2011.
 4. Fechner I, Zarządzanie łańcuchem dostaw. WSL Poznań 2007.
 5. Fechner I., Szyszka G, Logistyka w Polsce. Raport 2011. Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 2012.
 6. Grzybowska K., Gospodarka zapasami i magazynem, Część 2. Zarządzanie magazynem, Wyd. Difin, Warszawa 2010.
 7. Niemczyk A., Logistyka wobec nowych wyzwań- materiały konferencyjne, Biblioteka Logistyka, Poznań 12-14 maja 2010.
 8. Rydzkowski W., Usługi logistyczne. Teoria i praktyka, Wyd. Biblioteka Logistyka, Poznań 2011.
 9. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 10. www.biznespolska.pl Cooliers international, rynek magazynowy w Polsce 2012, 27.03.2013.
 11. www.magazyny.pl. Rynek powierzchni magazynowych w Polsce 2012, 27.03.2013.
 12. www.magazyny.pl, Rynek powierzchni magazynowych w Polsce - pierwsza połowa 2013 r. Jones Lang LaSalle, 20.10.2013.
 13. www.raportyspołeczne.pl.
 14. Young S., Etyczny kapitalizm, Metamorfoza, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu