BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podgórska Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Koniunktura w budownictwie : I kwartał 2002
Business Activity in Construction Industry : 1st Quarter of 2002
Source
Koniunktura w budownictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2002, nr 34, 29 s., rys., wykr.
Keyword
Zatrudnienie, Inwestycje budowlane, Sektor prywatny, Sektor publiczny, Budownictwo
Employment, Construction investments, Private sector, Public sector, Construction
Note
streszcz., summ.
Abstract
W I kwartale 2002 roku ogólny wskaźnik koniunktury przyjął wartość -38.2, niemal identyczną z wartością -38.1 z poprzedniego kwartału. Dla wszystkich grup firm budowlanych wskaźnik koniunktury ma bardzo niskie, ujemne wartości. W porównaniu z I kwartałem 2001 roku ogólny wskaźnik koniunktury również prawie nie zmienił swej wartości, lecz jest niższy od I kwartału sprzed dwóch lub trzech lat, odpowiednio, o 19 punktów i o 24 punkty. (fragment tekstu)

In the 1st quarter of 2002 the general business indicator has a value of -38.2, which is almost identical with its value from the previous quarter. For all groups of construction firms the business indicator has a very low negative value. In comparison with the 1st quarter of 2001 the general business indicator hasn't changed its value, but in comparison with the 1st quarter two or three years ago it is lower, respectively, by 19 points and by 24 points. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3247
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu