BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalski Marek (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Title
Algorytmizacja przydziału kredytów w europejskim systemie transferu i akumulacji punktów
Algorithmic Approach to Assigning Credits in the European Credit Transfer System
Source
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo, 2011, nr 1 (2), s. 45-51
Keyword
Algorytmy, Kredyt, Traktat lizboński, Deklaracja bolońska
Algorithms, Credit, Lisbon Treaty, Bologna process
Note
summ.
Country
Europa
Europe
Abstract
Głównym celem tej pracy jest przedstawienie algorytmu przypisującego punkty kredytowe zajęciom. Prezentowany tu algorytm jest spójny z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów oraz polskimi standardami kształcenia. Bazuje on na założeniu, że punkty kredytowe dla poszczególnych zajęć należy - o ile to możliwe - wyliczać proporcjonalnie do wymiaru ich godzin kontaktowych.(abstrakt oryginalny)

The main goal of this paper is to present an algorithm for assigning credit points to courses. The algorithm is coherent with the European Credit Transfer System and Polish teaching standards. It is based on the assumption that each credit, whenever possible, is proportional to the course contact hours.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. V. Tomusk, Bologna Process - for the Men of Integrity, for the Woman of Letters, Auto-nomia Uniwersytetu. Jej przyjaciele i wrogowie, str. 65-80, Fundacja "Instytut Artes Liberales", ISBN: 83-920349-6-1.
  2. ECTS User's Guide, European Communities, 2009, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009, ISBN: 978-92-79-09728-7.
  3. ECTS. Przewodnik dla użytkowników. Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-60058-63-3
  4. J. Walkenbach, Excel 2003 PL programowanie w VBA. Vademecum profesjonalisty, Helion, Gliwice 2004, ISBN: 83-7361-504-0
Cited by
Show
ISSN
2082-6117
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu