BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smutek Halina (Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Title
Łańcuch funkcji i wartości jako podstawa budowania przewagi konkurencyjnej organizacji
Source
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zarządzanie i marketing, 2004, s. 45-58, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Przewaga konkurencyjna, Sukces przedsiębiorstwa, Metoda łańcucha wartości M. Portera, Łańcuch wartości
Competitive advantage, Success of the company, Porter's Value Chain, Value chain
Note
streszcz., summ.
Abstract
Odejście od tradycyjnego podejścia do budowania przewagi konkurencyjnej spowodowało przewartościowanie poglądów i stało się przyczyną kontrowersyjnych zachowań organizacji dotyczących poszukiwania źródeł konkurencyjności. O przewadze konkurencyjnej w dobie organizacji postindustrialnych funkcjonujących w warunkach globalizującej się gospodarki nie decyduje już pojedyncza oderwana umiejętność lub technologia, lecz cały zestaw umiejętności i technologii, stanowiących sumę efektów procesów uczenia się zachodzących ponad granicami indywidualnych zestawów umiejętności. Procesy uczenia się organizacji pozwalają kreować takie elementy jak: wartość organizacji dla klienta, unikalność, zdolność różnicowania konkurentów oraz tworzenie nowych grup produktów, usług oraz rynków. W świetle nowych paradygmatów funkcjonowania organizacji istotnym staje się zdolność kreowania, zestawiania i wykorzystania rdzennych kompetencji organizacji. Ich źródła mogą znajdować się zarówno wewnątrz organizacji, w jej zasobach materialnych i niematerialnych, jak i jakości realizowanych procesów, bądź otoczeniu. Szczególne miejsce wśród zasobów każdej organizacji ma jakość realizowanych przez nią procesów. (fragment tekstu)

In 1985 M. Porter introduced the concept of the value chain. It was based on the premise that each enterprise is a succession of activities whose aim is to satisfy the needs of the customers. Each link of the chain is connected with its adjacent links and determined by the customer's needs. The aim of each link is to obtain advantage over competition by reducing costs, producing more worth, maintaining higher quality or differentiation. This paper aims at showing how an analysis of an organization's assets, especially the quality of the processes, from the point of view of the aforementioned approach, can be used for planning a strategy for the organization. It focuses on the sources of competitive advantage, comprising not only assets but also processes. And it is precisely the qualities of main and secondary processes realized by an organization that gives it the competitive edge. While discussing Porter's concept its usefulness for creating knowledge and skills chain has been shown. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod redakcją M.J. Stankiewicza, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania "Dom Organizatora", Toruń 1999.
 2. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2001.
 3. Grzybek S., Strategiczna tablica rozwoju jako narzędzie identyfikacji pozycji tynkowej przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 1999.
 4. Hammel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna Jutra, Bussines Press, Warszawa 1999.
 5. Koch R., Strategia. Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię, Wydawnictwo PSB, 1998.
 6. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 7. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWE, Warszawa 1998.
 8. Porter M., Competetive Advantage, Free Press, New York 1985.
 9. Schary P.S., Skjott-Larsen T., Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, PWN, Warszawa 2002.
 10. Steiman H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wroclaw 1995.
 11. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu