BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubacka Dominika (Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Title
Przemiany rynku i przedsiębiorstw handlu detalicznego w Polsce pod wpływem inwestycji zagranicznych
Source
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zarządzanie i marketing, 2004, s. 59-72, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo handlowe, Handel detaliczny, Inwestycje zagraniczne
Commercial enterprises, Retail trade, Foreign investment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rynek detaliczny w Polsce ulega dynamicznym przeobrażeniom. Jednym z czynników przyspieszających i stymulujących zmiany są inwestycje zachodnich koncernów handlowych, które już na początku lat 90 wkroczyły na nasz rynek. Razem z towarzyszącymi im przemianami całej gospodarki, które de facto umożliwiały oraz zapewniły opłacalnym wejście i rozwój zachodnim inwestorom, spowodowały bardzo widoczną przemianę rynku. Objęła ona tak relacje między podmiotami, strukturę rynku, warunki prowadzenia biznesu jak i sposób funkcjonowania przedsiębiorstw handlowych i myślenia o prowadzeniu działalności handlowej. Artykuł koncentruje się na kluczowych aspektach handlu detalicznego, na które oddziałują inwestycje zagraniczne. (fragment tekstu)

Transformation of retail market and retail companies in Poland as a result of foreign investments into retail In the beginning of 90. foreign investors decided to enter polish retail market. As a result, new retail formats appeared and the structure of polish market has been totally changed. What's more, share of modern foreign shops is still growing (especially value share). Observing that, polish retailers changed their attitude towards customers and way of operating own business. Nowadays they are closer to world retailing standards than several years ago. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Domański T., Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 2. Emerging Market Priorities for Food retailers, 2003 Global Retail Development Index, www.atkearney.com.
 3. Kłosiewicz-Górecka U., Więcej sklepów, "Handel" 2002, nr 10.
 4. Maleszyk E., Inwestycje zagraniczne w handlu, "Zycie Handlowe" 2003, nr 4.
 5. Maleszyk E., Przyspieszona ekspansja zagranicznych sieci handlu żywnością na rynek polski, "Handel Wewnętrzny" 2004, nr 1.
 6. Roczniki Statystyczne GUS, GUS, Warszawa 1997-2003.
 7. Rynek Wewnętrzny w 1998, 1999., 2002 roku, GUS, Warszawa 1999, 2000, 2003.
 8. Słomińska B., Jakościowe zmiany w krajowej dystrybucji, "Życic Handlowe" 2004, nr 1.
 9. Słomińska B., Mapa sieci detalicznych 2003, "Życic Handlowe" 2003, nr 4.
 10. Stefaniak P., Handel detaliczny w Polsce, "Boss Informacje Ekonomiczne", Warszawa, czerwiec 2002.
 11. Weiss M., Niezmienne zmiany, "Handel" 2004, nr 5.
 12. www.mg.gov.pl.
 13. Zachodni wiatr, art. red., "Handel" 2004, nr 1.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu