BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matuszczak Łukasz (Narodowy Bank Polski)
Title
Konkurencyjność polskiego eksportu usług
The Competitiveness of Polish Exports of Services
Source
Wiadomości Statystyczne, 2015, nr 1, s. 76-93, wykr., tab., bibliogr. s. 92
Keyword
Eksport usług, Konkurencyjność, Analiza porównawcza, Statystyka międzynarodowa
Exports of services, Competitiveness, Comparative analysis, International statistics
Note
summ., rez.
Abstract
Celem opracowania jest zidentyfikowanie grup usługowych, w których Polska wykazuje ujawnioną przewagą komparatywną (Manual..., 2011). Wagę podjętej w opracowaniu tematyki podkreślają publikowane podstawowe dane makroekonomiczne dotyczące polskiego eksportu usług. Udział eksportu usług w odniesieniu do PKB na początku badanego okresu (2000 r.) stanowił 6,09%, a na końcu tego okresu (2012 r.) - 7,7%. W 2000 r. eksport usług naszej gospodarki wynosił 11320 mln euro, natomiast w 2012 r. notowano prawie trzykrotny jego wzrost - wartość ta osiągnęła 29517 mln euro. Na początku analizowanego okresu dominował eksport usług związanych z podróżami zagranicznymi osiągając 55% ogółu przychodów; usługi transportowe, które stanowiły 23% i pozostałe usługi - 22%. Proporcje te zachowały się w przybliżeniu aż do 2007 r., w kolejnym roku dominować zaczęły pozostałe usługi, przy czym podróże zagraniczne traciły na znaczeniu na rzecz stopniowego przyrostu udziału usług transportowych. Tendencja ta utrzymywała się do roku 2012. (fragment tekstu)

Two related problem are considered. The first concerns a situation in Polish international trade in services. It shows conclusions obtained from analyzing, proposed by B. Balassa, Revealed Comparative Advantage (RCA) of the exports of services. Data time series included information from period 2000-2012. Comparison between Poland and neighbors economy (Germany, Czech and Slovakia) was done. The second concerns the geographical breakdown of the exports of services data. This breakdown was made from whole economy into voivodship. Specialization of each group of voivodships was analyzed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Balance of Payments and International Investment Position Manual, Sixth Edition (2009), International Monetary Fund, IMF Multimedia Services Division
  2. Balassa B. (1986), Comparative advantage in manufactured goods: a  reappraisal, The Review of Economics and Statistics
  3. Hagemejer J., Michałek J. J., Michałek T. (2006), Pogłębienie rynku wewnętrznego UE: skutki liberalizacji w sektorze usług. Potencjalne znaczenie budżetu UE jako narzędzia łagodzenia zmian strukturalnych związanych z liberalizacją sektora usług
  4. Manual of Statistics of International Trade in Service 2010 (2011), Department of Economic and Social Affairs, United Nations
  5. Mongiało D. (2007), Specjalizacja eksportowa krajów UE w międzynarodowym handlu usługami, Ministerstwo Gospodarki
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu