BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakubowska-Najnigier Maria
Title
Problemy starzenia się demograficznego w Polsce
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2010, nr 1, s. 247-255, bibliogr. 11 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Demografia, Procesy demograficzne, Struktura demograficzna, Starzenie się społeczeństw
Demography, Demographic process, Demographic structure, Ageing of the population
Abstract
Demograficzne starzenie się społeczeństwa to złożony problem nie tylko medyczny, ale również polityczny, ekonomiczny i społeczny. Seniorzy są głównymi konsumentami świadczeń opieki zdrowotnej i socjalnej. Podczas gdy w 2000 roku osób powyżej 65 roku życia było na świecie ok. 600 milionów - to w 2050 roku prognozuje się, że będzie ich około 2 miliardów. Najstarszymi demograficznie krajami europejskimi są obecnie Szwecja, Grecja i Niemcy. W 2025 roku sytuacja ta się pogłębi. Należy zaznaczyć, że za społeczeństwo stare demograficznie uznaje się takie, w którym odsetek osób powyżej 60 roku życia przekracza 12 % lub gdy odsetek osób powyżej 65 roku życia przekracza 8 %. Ponadto uznaje się, że jeśli odsetek osób starszych (powyżej 65 roku życia) wynosi 7 %, to kraj przekracza tzw. "próg starości". Jeśli ten odsetek wynosi 10 % uznaje się państwo za wiekowo zaawansowane. Europa jest wiekowo zaawansowana, w gronie państw europejskich znajduje się także Polska. W Polsce w latach 1994 - 2002 udział ludności w wieku 65 lat i więcej wzrósł z 11 % do 12,6 %, a wieku 60 lat i więcej z 15,7% do 16,8 % w ogólnej strukturze społecznej. (fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartosz, G. 2003. Wolne rodniki w przyrodzie. Wyd. Nauk. PWN Warszawa.
 2. Broczek, K. 2007. Starzenie sie i starość w opinii słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej i studentów Akademii Medycznej w Warszawie. E-mentor nr 4 (21).
 3. DPS.Pl. Serwis informacyjny Domow Pomocy Społecznej.
 4. Grodzicki, T., Kocemba, J. 2000. Nadciśnienia tętnicze u osób w wieku podeszłym,Via Medica Gdańsk.
 5. Perek-Białas, J. 2008. Aktywne starzenie - aktywna starość, Kraków.
 6. Puzanowska-Tarasiewicz, H., Kużmicka, L., Tarasiewicz, M. 2009. Reaktywne formy tlenu a starzenie się organizmu, Wiadomości lekarskie LXII, 3.
 7. Rocznik demograficzny 2009, Główny Urząd Statystyczny.
 8. Śmiechowska, A., Kusznierewicz, B., Bartoszek, A., Namieśnik, J. 2008. Badania właściwości przeciwutleniających pochodzących z najczęściej spożywanych owoców i warzyw. Analityka 4.
 9. www. egospodarka. pl. : Rozwoj demograficzny Polski 2000-2010.
 10. www.inp.uni.opole.pl/geronto/starzenie.
 11. Zalewska, B., Bogusławska, M. 2005. Zdrowie seniora. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu