BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podgórska Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Koniunktura w budownictwie : II kwartał 2000
Business Activity in Construction Industry : 2nd Quarter of 2000
Source
Koniunktura w budownictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2000, nr 27, 27 s., rys., wykr.
Keyword
Budownictwo, Zatrudnienie, Inwestycje budowlane, Sektor prywatny, Sektor publiczny
Construction, Employment, Construction investments, Private sector, Public sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
W II kwartale 2000 roku wskaźnik koniunktury przyjął wartość +16.7, wyższą o 30 punktów w porównaniu z I kwartałem 2000 r. W tym roku II kwartał był nieco lepszy w porównaniu z minionym rokiem. Wskaźnik koniunktury zwiększył się o około 3 punktów procentowych, lecz wciąż jest znacznie niższy niż przed dwoma i trzema laty. Firmy prywatne gorzej oceniają koniunkturę od firm sektora publicznego. Wskaźnik koniunktury w sektorze prywatnym ma wartość +11.7, w sektorze publicznym +24.4. Trwa obserwowana w budownictwie od ponad 4 lat przewaga firm sektora publicznego nad prywatnym. (fragment tekstu)

In the 2nd quarter of 2000 the general business indicator has a value of +16.7, higher by 30 points in comparison with the 1st quarter of 2000. This year the 2nd quarter was slightly better in comparison with the last year. The business indicator has increased by ca 3 percentage points, but is still much lower than two and three years ago. The assessment of the business situation given by the private firms is worse than by the public ones. The business indicator has a value of+11.7 in the private sector and +24.4 in the public sector. The domination of the public sector in the construction industry, which has been observed for more than 4 years, still exists. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3247
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu