BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Greta Marianna (Politechnika Łódzka), Tomczak-Woźniak Ewa (Politechnika Łódzka)
Title
Euroregion jako przykład marketingu połączonego (terytorialnego, lokalnego i regionalnego) na wybranym przykładzie
he Euroregion as an Example of the Marketing (Teritorial, Local, Regional) by the Chosen Example
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 329-339, bibliogr. 7 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Euroregiony, Marketing, Marketing regionalny, Marketing terytorialny
Euroregions, Marketing, Regional marketing, Territorial marketing
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu podjęto próbę zmierzenia się z postawioną tezą o euroregionie - marketingu i wypełnianie przez ten szczególny region funkcji marketingu terytorialnego, lokalnego i regionalnego opierając się przy tym na wybranym przykładzie Euroregionu Sprewa - Nysa - Bóbr na polsko-niemieckiej granicy. (fragment tekstu)

The Euroregion is an organizational structure having its disposal institutions which are representing regions area. As such, is a tool of marketing, not to say its kind. In this study Euroregion is analyzed differently testing it from the side of the knowledge and the marketing practice. So there was used defining the meaning of territorial, local and regional marketing. It turns out, that euroregional marketing is combining all features, assumptions and tasks mentioned above, therefore there was suggested a name of euroregional marketing, as combined. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Greta M. (2003), Euroregiony a integracja europejska. Wnioski dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  2. Greta M. (2013), Euroregiony polskie w procesie integracji europejskiej oraz w przezwyciężaniu peryferyjności i dysproporcji regionalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  3. Szromik A. (2007), Marketing terytorialny, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
  4. http://marketing-lokalny.pl.
  5. http://nowymarketing.pl.
  6. http://euroregion-snb.pl.
  7. http://www.cie.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu