BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tokarska-Ołownia Wioletta (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach)
Title
Korzyści z eksportu w świetle tradycyjnych teorii wymiany międzynarodowej
Benefits from export according to the theory of traditional commerce
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach, 2012, nr 13, s. 57-67, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Prace z zakresu nauk społecznych
Keyword
Wymiana handlowa, Handel międzynarodowy, Eksport, Import, Stosunki międzynarodowe
Trade exchange, International trade, Export, Import, International relations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Teorie tradycyjne wymiany handlowej nie utraciły swej aktualności i mogą stanowić podstawę rozważań na temat eksportu oraz osiąganych z niego korzyści. Dlatego też wielu współczesnych badaczy stosunków międzynarodowych wciąż się do nich odwołuje. W świetle teorii Smitha, Ricardo i Heckschera-Ohlina eksport nie jest celem samoistnym lecz środkiem pozyskiwania dóbr importowych. (abstrakt oryginalny)

Theories of Smith, Ricardo and Heckscher-Ohlin are still current. It is possible to explain benefits on their bases from export. They are taken advantage by many modern researchers of international relations. Export is capability to winning of foreign goods according to theory of Smith, Ricardo and Heckscher-Ohlin. (original abstract)
Bibliography
Show
 1. Balassa B., Comparative advantage, trade policy and economic development, New York University Press, New York 1989.
 2. Gandolfo G., International Trade Theory and Policy, Springer, Berlin 1998.
 3. Irwin D.A., Free Trade under Fire, Princeton University Press, 2002.
 4. Krugman P.R., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 5. Misala J., Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej, PWN, Warszawa 1990.
 6. Mycielski J., Trzeciakowski W., Kurs złotego a rachunek efektywności handlu zagranicznego oraz system finansowy w gospodarce narodowej i w skali międzynarodowej, IKiCHZ, Warszawa 1969.
 7. Ohlin B., Międzynarodowy podział pracy, [w:] Teoria i polityka handlu międzynarodowego w kapitalizmie. Wybór tekstów, PWN, Warszawa 1960.
 8. Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957.
 9. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. II, PWN, Warszawa 1954.
 10. Sołdaczuk J., Kamecki Z., Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i polityka, PWE, Warszawa 1983.
 11. Świerkocki J., Zieliński M.F., Handel międzynarodowy (Zarys czystej teorii), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990.
 12. Świerkocki J., Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1899-4539
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu