BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ryziński Remigiusz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Personalizm francuski w ujęciu Wojciecha Słomskiego
French Personalism according to Wojciech Słomski
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2011, nr 2, s. 37-54, bibliogr. 4 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Filozofia, Filozofia człowieka
Philosophy, Human philosophy
Note
summ.
Słomski Wojciech
Abstract
Chociaż dla wielu filozofów Emmanuel Mounier jest uważany za twórcę personalizmu, to profesor Wojciech Słomski wychodzi z założenia, że powinno się go raczej uważać za ojca jedynie pewnej odmiany tego kierunku w filozofii. Zdaniem Słomskiego należy tu mówić raczej o personalizmie zbliżonym do marksizmu i idei głoszonych przez ruchy związane z lewicą, a co za tym idzie nie uznawać Mounier'a za twórcę odrębnego kierunku rodzącego się na łonie historii filozofii. Pomimo tego Słomski twierdząc, że Mounieur "(...) jest także bez wątpienia niezrównanym propagatorem filozofii personalistycznej" [Słomski, 2008: 31] uważa, że badaczowi temu i filozofowi należy się szczególna uwaga. Mając na myśli rozwój personalizmu we Francji nie można patrzeć na E. Mouniera jako na jedynego twórcę tego gatunku filozoficznego. Warto przy tej okazji wspomnieć o szwajcarskim protestancie Denisie de Rougemont oraz o francuskim księdzu Maurice Nedoncelle. Pomimo tego wydaje się, że największe zasługi pod rozwój francuskiego personalizmu zostały osiągnięte właśnie przez Mouniera a nie przez innych przedstawicieli tej szkoły. (fragment tekstu)

Wojciech Słomski is a Polish philosopher who - among many others - devotes attention to personalism as one of the most important XX century philosophies. He believes that Emmanuel Mounier as a father of personalism, has written - against consumptionism - the fundamental papers about the human being/person. But, according to Słomski, the philosophy of Mounier was not consequent. Professor Słomski describes it as a beginning of the chance in philosophy to change the way of thinking, which was not able to continue. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Słomski, W. 2008. Duch personalizmu, Warszawa.
  2. Copleston, F. 1991. Historia filozofii, t. IX, Warszawa.
  3. Bednarski, F. 1959. Uniwersalizm pedagogiczny o. Jacka Woronieckiego, Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, nr 6, z. 1-2.
  4. Płażyński, T. 1967. Mounier, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu