BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołoś Michał
Title
Nietzsche - krytyka demokracji i nadczłowiek
Nietzsche - Criticism of Democracy and Superman
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2011, nr 2, s. 71-80, bibliogr. 5 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Filozofia, Filozofia człowieka, Filozofia moralna
Philosophy, Human philosophy, Moral philosophy
Note
summ.
Nietzsche Fridrich Wilhelm
Abstract
Friedrich Nietzsche (1844-1900) był zarówno filozofem jak i uzdolnionym pisarzem. Filolog klasyczny z wykształcenia zajmował się kulturą starożytnej Grecji. Wykładał w Bazylei grekę i kulturę grecką. Jego największym dziełem jest Tako rzecze Zaratustra. Zasadniczo zajmował się człowiekiem i zafałszowaną moralnością, poszukiwał podstaw kultury i idealnych jej wyznaczników. W ramach filozofii państwa i polityki zasłynął niezwykle konsekwentną i zajadłą krytyką demokracji i liberalizmu. Nietzsche zakładał ścisły związek religii z państwem. Zarówno bowiem państwo jak i kościół uważał za opiekunów ludu. Uznawał demokrację za wynik ekspansji wiary chrześcijańskiej, jako jej bezpośredni efekt. Jednakże według Nietzschego chrześcijaństwo ma swoje korzenie u Sokratesa i Platona, których oskarżył o odejście o dionizyjskich wartości na rzecz rozumu. (fragment tekstu)

According to Nietzsche, the collapse of Western culture is strongly associated with the expansion of the church and the ideals of democracy. According to him, the democratic ideal of equality is nothing but a departure from the ideal of diversity, whose natural element is also inequality among the people themselves. Similarly, being a component of private ownership leads to a general inability to highlight his own personality, its diversity. Democracy in fact, according to Nietzsche, resigns from outstanding individuals for the entities similar to the other, to the public. Meanwhile, the geniuses should lead nations. Democracy is therefore a bad influence on life. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Collinson, D. 1998. Pięćdziesięciu wielkich filozofów, Warszawa.
  2. Holligdale, R. J. 1999. Nietzsche, Warszawa.
  3. Gane, L., Chan, K. 1999. Nietzsche od podstaw, Warszawa.
  4. Makowski, J. 2002. Żyć naprawdę, in: "Tygodnik powszechny" nr 34.
  5. Nietzsche, F. 1990. Tako rzecze Zaratustra, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu