BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnecki Paweł
Title
Voľný čas žiakov z hľadiska výchovných hodnôt mimoškolskej činnosti
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 325-334
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Czas wolny, Socjologia, Psychologia, Gospodarowanie czasem
Leisure time, Sociology, Psychology, Time economizing
Abstract
Artykuł traktuje o wolnym czasie i sposobach jego wykorzystania oraz jego wpływie na człowieka w kontekście psychologicznym, socjologicznym, zdrowotnym.
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Dumazedier, Vers une civilisation du loisir?, Paris 1962.
  2. A. Kamiński, Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, Wrocław 1965, s. 24.
  3. T. Walczak, Koncepcja czasu wolnego Aleksandra Kamińskiego, Zielona Góra 1996 s. 26.
  4. K. Czajkowski, Wychowanie do rekreacji, Warszawa 1979.
  5. Z. Dąbrowski, Czas wolny dzieci i młodzieży, Warszawa 1966, s. 19.
  6. G. Cieloch, J. Kuczyński, K. Rogoziński, Czas wolny - czasem konsumpcji? Warszawa 1992, s. 38^ J. Pięta, Pedagogika czasu wolnego, Warszawa 2004, s. 34.
  7. Z. Dąbrowski, Czas wolny dzieci i młodzieŜy., Warszawa 1966.
  8. Z. Dąbrowski, Czas wolny dzieci i młodzieży., Warszawa 1966, s. 34.
  9. A. Łukawska, Nauka i czas wolny uczniów szkół podstawowych i średnich, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego . Prace Pedagogiczne, Kraków 1991, s. 125.
  10. A. Kamiński, Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, Wrocław 1965, s. 179.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu