BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lewicki Wojciech (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Charakterystyka zmian w systemach dystrybucji samochodów osobowych w Polsce
Characteristic Changes in the Sales of Passenger Cars after the Introduction of Sectoral Exemptions in the Automotive Market in Poland
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 365-376, bibliogr. 9 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Samochody osobowe, Rynek samochodowy, Konkurencja, Polityka konkurencji, Zarządzanie
Motor cars, Car market, Competition, Competition policy, Management
Note
summ.
Abstract
Polityka konkurencji należy do głównych i najwcześniej uzgodnionych polityk wspólnotowych. Zasadność i konieczność jej prowadzenia wiąże się bezpośrednio z jednym z fundamentalnych celów Wspólnot Europejskich, jakim było stworzenie wspólnego rynku państw członkowskich. Polityka konkurencji ma celu zagwarantowanie, że bariery zniesione w handlu wewnętrznym, w ramach wspólnego rynku, nie zostaną zastąpione innymi działaniami ze strony podmiotów gospodarczych lub rządów, prowadzącymi do zniekształcenia procesów konkurencji. Wprowadzenie wyłączeń sektorowych1 na szeroko definiowanym rynku motoryzacyjnym miało kluczowe znaczenie dla polityki gospodarczej Unii Europejskiej poprzez zapewnienie konsumentom łatwego dostępu do dóbr i usług oferowanych na tym rynku. (fragment tekstu)

This article attempts signaled issues concerning techniques and ways to manage the sale of passenger cars after the introduction of regulations on restrictive agreements. In order to identify cross-correlation were used to survey research on the impact of the application of the mentioned regulations on the diversification of services sales. The intention of this article is to signal the formal limitations of the existing and desired perspective directions of change, which in the future may lead to improve competitiveness and reduce the impact of the vehicle manufacturer on the structure of the sector sales of new passenger cars in Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Blaurock A. (1999), Vertikale Wettbewerbsbeschränkungen. W: Schwarze (Hrsg.), Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet des europäischen Wettbewerbsrechts. Baden- Baden.
  2. Brinker J. (1999), Vertikale Wettbewerbsbeschränkungen - Anmerkungen zum neuen Regelungsansatz der Kommission. W: Schwarze (Hrsg.), Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet des europäischen Wettbewerbsrechts. Baden-Baden.
  3. Burnewicz J. (2005), Sektor samochodowy w Unii Europejskiej. WKŁ, Warszawa.
  4. Creutzig J. (2013), EG-Gruppenfreistellungs-Verordnung (GVO) für den Kraftfahrzeugsektor. Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, Heidelberg-Berlin.
  5. Ebenroth K. (2005), Lange V., Die EG-Gruppenfreistellungsverordnung der Vertriebs-und Kundendienstvereinbarungen über Kraftfahrzeuge. Kommentar. Heidelberg.
  6. Ende K., Klein F. (2001), Grundzüge des Vertriebsrechts im Internet. Fernabsatz und Vertrieb von Waren, München.
  7. Ensthlater F., Funk V.(2003), Handbuch des Automobilvertriebsrechts. Fernabsatz und Vetrieb von Waren, München.
  8. Lewicki W. (2010), Ekonomiczne i Organizacyjne skutki wyłączeń sektorowych na rynku motoryzacyjnym w Polsce. Print Group, Szczecin.
  9. VERORDNUNG (EG) Nr. 1400/2002 DER KOMMISSION vom 31. Juli 2002 über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen im Kraftfahrzeugsektor (GVO).
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu