BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goga Milan
Title
Školské vzdelávanie v európskych dimenziách - ako významý faktor európskej integrácie
School Education in European Dimensions - as an Important Factor of the European Integration
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 355-361, bibliogr. 6 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Edukacja, Integracja społeczna, Globalizacja oświaty, Wielokulturowość
Education, Social integration, Globalization of education, Multicultural
Note
summ
Abstract
The author deals with the importance of the education and he understands it as a factor of a European integration. He stresses the school system as one unit based on the different traditions and different language cultures. From this point of view it is necessary to analyze the changing role of the school in connection with the world trend towards the globalization and growing international competition.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Goga, M.: O vzdelávacích systémoch vo vybraných krajinách. Prešov: MPC, 2002, ISBN 80-8045-283-0.
  2. Kosová,B.: Primárny stupeň vzdelávania v medzinárodnom porovnaní. Prešov: MPC, 2003, ISBN 80-8045-295-4.
  3. Lukáč, E.: Informačné a komunikačné technológie a ich miesto v celoživotnom vzdelávaní sa. In: Škola - entita celoživotného vzdelávania. Prešov : FF PU, 2002, ISBN 80-8064-141-4.
  4. Průcha,J.: Vzdělávaní a školství ve světe. Praha: Portál, 1999, ISBN 80- 7178-290-4.
  5. Šíbl,D.: Európska únia. Bratislava : Iris, 1995, ISBN 80-88778-08-5.
  6. Zahatňanská, M. 1999. Zážitkové metódy v práci pedagógov. Prešov : MC, 35 s. ISBN 80-8045-135-4.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu