BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubicki Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Olcoń Marta
Title
Wykluczeni społecznie w oczach gminnych pracowników samorządowych - omówienie wyników badań
Source
Biuletyn IGS / Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego, 2002/2005, nr 1-4, s. 53-63, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Polityka społeczna, Wykluczenie społeczne, Pracownicy samorządowi
Social policy, Social exclusion, Self-government employees
Note
streszcz.
Abstract
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wraz z jednoczesnym działaniem na rzecz większej spójności społecznej, jest jednym z priorytetowych celów zarówno polskiej, jak i unijnej polityki społecznej. Natomiast samo pojęcie "wykluczenia społecznego", mimo że "w dokumentach UE pojawiło się stosunkowo niedawno, bo w 1988 r. to obecnie występuje w ponad sześciu tysiącach oficjalnych dokumentów" i jest jednym z najbardziej popularnych, a także poprzez swoje powiązanie z pojęciami ubóstwa, pod- klasy i marginalizacji społecznej, najbardziej niejednoznacznie definiowalnych terminów społecznych. Temat ten będzie w najbliższych latach zyskiwał na znaczeniu, głównie dzięki wprowadzeniu i realizacji przez poszczególne państwa unijne krajowych planów działania na rzecz integracji społecznej. W Polsce za wprowadzenie tego planu odpowiada przede wszystkim Ministerstwo Polityki Społecznej, natomiast na poziomie lokalnym władze samorządowe województw, powiatów i gmin, które powinny stworzyć i realizować lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych.
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, Zespół Zadaniowy ds. Reintegracji Społecznej przy MPS, Warszawa 2004.
  2. Traktat amsterdamski (art. 136-137).
  3. Strategia lizbońska.
  4. Agenda Polityki Społecznej.
  5. Europejska Agenda Społeczna.
  6. Szarfenberg R., Marginalizacja i wykluczenie społeczne - wykład monograficzny, http://www.ips.uw.edu.pl/rszarf/wykluczenie/, wykład 6.
  7. Frieske K.W., Społeczne wykluczenie: o nicowaniu pojęć, w: Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania, metody, wyniki, red. S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska, IPiSS, Warszawa 2005.
  8. Golinowska S., Broda-Wysocki P., Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego, przegląd ujęć, w: Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania, metody, wyniki, red. S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska, IPiSS, Warszawa 2005.
  9. Robin R., Badanie pól semantycznych: doświadczenia Ośrodka Leksykologii Politycznej w Saint-Cloud, w: Język i społeczeństwo, red. M. Słowiński, Czytelnik, Warszawa 1980.
  10. Kłosiński M., Analiza treści. Badania pól semantycznych, w: Materiały pomocnicze do wykładu z metod i technik badań społecznych, ISNS, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
0208-791X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu