BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grześ-Bukłaho Justyna (Politechnika Białostocka)
Title
Źródła i determinanty reputacji przedsiębiorstw deweloperskich
Sources and Determinants of the Reputation of Developer Enterprises
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 377-387, bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Keyword
Przedsiębiorstwo deweloperskie, Nieruchomości, Rekomendacje
Development company, Real estate, Recommendation
Note
summ.
Abstract
Podstawowym celem artykułu jest odpowiedź na pytanie jakie czynniki determinują reputację, a tym samym wpływają na polecenie przedsiębiorstw deweloperskich. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki istotne przy wyborze firmy deweloperskiej oraz ocenę tych czynników u dewelopera, u którego dokonano zakupu mieszkania. Ponadto zbadano zależność pomiędzy niniejszymi czynnikami, a poleceniem dewelopera. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to identify the sources and determinants of reputation of developer enterprises. The article presents the theoretical aspect of the concept of reputation. In addition: the results of empirical research among customers of the development on the validity of the factors determining the choice of the developer company, an evaluation of these factors developer from whom one purchased the apartment, the influence of factors on the order of a developer enterprise. The survey was targeted at customers of the developers, who bought an apartment in the primary market of Podlaskie province in 2005-2011. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Campbell F.E., Herman R.A., Noble D. (2006), Contradictions in "reputation management", "Journal of Communication Management", vol. 10, nr 2.
 2. Dąbrowski T.J. (2009), Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa, "Przegląd organizacji", nr 9.
 3. Dąbrowski T.J. (2010), Reputacja przedsiębiorstwa - tworzenie kapitału zaufania, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 4. Edelman R. (2005), Sixth Annual Edelman Trust Barometer. A global study of opinion leaders, Edelman.
 5. Firestein P.J. (2006), Building and protecting corporate Reputation, "Strategy & Leadership", vol. 34, nr 4.
 6. Fombrun C.J. (1996), Reputation: Realizing Value from the Corporate Image, Harvard Business School Press, Cambridge.
 7. Fombrun C.J., Gardberg N., Sever J. (2000), The reputation Quotient: A Multi - Stakeholder Measure of Corporate Reputation, "Journal of Brand Management", nr 7.
 8. Fombrun C.J., Van Riel C. (1997), The reputational landscape, "Corporate Reputation Review", vol. 1, nr 1-2.
 9. Głuszek E. (2004), Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Greyser S.A. (2009), Corporate brand reputation and brand crisis management, "Management Decision", vol. 47, nr 4.
 11. Karwowski A. (2010), Ufam, więc kupuję, "Marketing w praktyce", nr 08 (150).
 12. Kouzens J., Posner B. (1997), Wiarygodność, CKL, Skierniewice.
 13. Maitland A. (2003), Reputation: you only know what it's worth when it lies in tatters, "The Financial Times", 31 marca.
 14. Marketing w Praktyce Media i Szkolenia (2007), Szeptany - budzi zaufanie, "Marketing w praktyce", nr 12(118).
 15. Post J.E., Griffin J.J. (1997), Corporate reputation and external affairs management, "Corporate Reputation Review", vol. 1, nr 1/2.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu