BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowakowska Krystyna
Title
Szanse rozwoju sektora publicznego i niepublicznego szkolnictwa wyższego
The Chances of Development of the Public Sector and Non-public higher education
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2011, nr 2, s. 135-146, bibliogr. 11 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Edukacja, Kształcenie ustawiczne
Higher education, Education, Lifelong learning
Note
summ.
Abstract
Edukacja, jako wspólny system kształcenia, powinna obejmować różne poziomy i zapewnić wysoką jakość usługi. Jest to nie tylko podstawowy warunek rozwoju społeczeństwa, ale przede wszystkim droga do podnoszenia jakości życia w wymiarze indywidualnym oraz społecznym. Posiadając sprawnie działający system edukacyjny, uzyskamy większe możliwości by wykorzystać społeczny potencjał rozwojowy, który w zdecydowany sposób wpłynie na wzrost gospodarczy oraz na wzmocnienie jej konkurencyjności. (fragment tekstu)

A key problem which must face the public and private higher education is to start the competitive mechanisms, that may lead to continuous improvement of quality of offer program and education of graduates but also to increase of efficiency. This competition can not be run without equal access to public funds. Opinions on above mentioned subject are divided, but that the higher education system could meet the challenges of development and participates in the transformation process taking place in the European economy, both sectors (public and nonpublic) should exist and be inseparably linked with each other. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Wissema, I.G. 2005. Teechnostarterzy dlaczego i jak,Warszawa.
 2. Strategia rozwoju wyższego szkolnictwa wyższego:2010-2020, projekt środowiskowy, Warszawa 2009.
 3. Nowakowski, Z. 2001. Transformacja systemowa w Polsce, Zeszyty Naukowe WSIZiA, Warszawa.
 4. Dietl, J. Sapijaszko, Z. 2004. Materiały konferencyjne, Rola środków masowego przekazu w kształtowaniu wizerunku i jakości kształcenia, Fundacja edukacyjna przedsiębiorczości, Łódź
 5. Nowakowska, M. 2010. Komercjalizacja nauki- wdrażanie wyników prac badawczych do przemysłu, Zeszyty Naukowe WSIZiA, Warszawa.
 6. Gulda, K. 2010. Edukacja dla innowacyjności, [w]: Innowacyjność 2010, PARP, www.parp.gov.pl.
 7. Zahorska, M. Walczak, D. 2006. Polski system edukacyjny a rynki pracy w Unii Europejskiej, Analizy i opinie, Instytut spraw publicznych nr. 51, Warszawa.
 8. Nowakowski, Z. Nowe gwarancje bezpieczeństwa polski w XXI wieku - wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i marketing, z.15,Rzeszów.
 9. Pawłowski, K. 2001. Prywatne czy nie prywatne? Uczelnie niepaństwowe w procesie rozwoju państwa polskiego, Materiały konferencyjne, 17 grudnia.
 10. Kosecki, A. 2010. Perspektywy uczelni niepublicznych w strategiach rozwoju szkolnictwa wyższego, Kraków.
 11. Kapiszewska, M. 2010. Perspektywy uczelni niepublicznych w strategiach rozwoju szkolnictwa wyższego, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu