BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koziński Józef (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)
Title
Łańcuchy krytyczne w zarządzaniu projektami
Critical Chains In Project Management
Source
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2013, t. 21 (1), s. 207-215, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Zarządzanie projektem, Łańcuch krytyczny, Ryzyko
Project management, Critical chain, Risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano koncepcję łańcuchów krytycznych, które w zarządzaniu projektami mają stanowić istotne narzędzie skutecznego planowania czasu realizacji projektu. Koncepcja została poddana krytycznej analizie. Wskazano, że głównym źródłem nieskutecznego czasowego planowania projektów jest niedostateczne uwzględnienie różnego rodzaju ryzyk. (abstrakt oryginalny)

In the paper the concept of critical chains in project management has been presented. Critical chains are considered as an essential tool of successful project time-scheduling. The concept has been critically analyzed. It has been indicated that the main source of unsuccessful project time scheduling is insufficient consideration of divers project risks. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Goldratt E., M., Łańcuch krytyczny. Projekty na czas, MINT Books, Warszawa 2009.
  2. Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  3. Kanik S., Zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego na przykładzie Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o., maszynopis pracy magisterskiej, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2010.
  4. Lock D., Podstawy Zarządzania projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
  5. Waters D., Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
2084-2686
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu