BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Daniluk Marian (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Title
Zarządzanie kapitałem finansowym i strategie inwestycyjne
Source
Zarządzanie. Teoria i Praktyka / Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 2012, nr 1 (5), s. 51-60, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Kapitał finansowy, Strategia inwestycyjna, Rynki finansowe, Dywersyfikacja ryzyka, Portfel inwestycyjny
Financial capital, Investment strategy, Financial markets, Risk spreading, Investment portfolio
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono podstawowe zasady inwestowania kapitału finansowego (oszczędności) oraz kryteria wyboru strategii inwestycyjnych. Współczesne rynki finansowe stwarzają duże możliwości lokaty kapitału o różnym poziomie ryzyka. Autor przedstawia kryteria efektywnego zarządzania kapitałem i sugeruje celowość dywersyfikacji ryzyka oraz stosowania inwestycji portfelowych. (abstrakt oryginalny)

The paper raises the issues of basic techniques in terms of financial capital investments. Moreover, the criteria of investment strategies selection are envisaged. The modern financial markets create a wide potential of capital allocation with various risk exposures. The author focuses on triggers for effective financial capital management and investment portfolio management. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Daniluk M., Rynki finansowe w zglobalizowanej gospodarce, WSM, Warszawa 2010.
  2. Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe, PWE, Warszawa 1994, s. 123.
  3. Sławiński A., Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006.
  4. Stiglitz J.E., Globalizacja, PWN, Warszawa 2004.
  5. "The Economist Newspaper Limited", London 21.10.2011.
  6. Wajszczuk J.J., Międzynarodowe środowisko finansowe. Kierunki instytucjonalizacji, Wyd. Key Text ,Warszawa 2005.
  7. Zaremba A., Giełda. Podstawy inwestowania, Helion, Gliwice 2010.
Cited by
Show
ISSN
2081-1586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu