BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stelmach Waldemar (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
Title
Augustyn Wajda, Globalizacja. Społeczeństwo i jego rozwój, Instytut Wydawniczy "Książka i Prasa", Warszawa 2011, s. 334
Source
Zarządzanie. Teoria i Praktyka / Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, 2012, nr 1 (5), s. 137-139
Keyword
Globalizacja, Rozwój społeczno-gospodarczy, System gospodarczy, Ekonomia polityczna, Recenzja
Globalization, Social economic development, Economic system, Political economy, Review
Abstract
Całość opracowania składa się z dwóch części zawierających cztery rozdziały i dwadzieścia dwa podrozdziały. Pierwsza część zawiera dwa rozdziały zatytułowane: 1. Globalizacja jako proces rozwoju społeczeństwa ludzkiego - najistotniejsze są tu przytaczane licznie poglądy na treść globalizacji, metody jej badania i determinanty ją określające. 2. Globalistyka teorią istoty i genezy globalizacji - ten rozdział stanowi logiczne rozwinięcie pierwszego. Autor stara się pokazać różnicę między globalizacją i globalistyką oraz przedstawić chronologię tych procesów. Można zaryzykować stwierdzenie, że z tej części mogą korzystać pełnymi garściami przede wszystkim historycy i socjologowie. Część druga jest bardziej obszerna merytorycznie i objętościowo, a zawiera cztery rozdziały o następujących tytułach: 1. Era preagrarna - rozdział bardzo antropologiczny. Pokazuje życie na ziemi od powstania białka, pojawienia się pierwszych praludzi, ich rozwoju i wędrówek. Zawarte tu są nawet liczne informacje z zakresu genetyki. 2. Era agrarna - Autor prezentuje zakres informacji począwszy od mini systemów gospodarczych poprzez znaczenie gospodarki i handlu Fenicjan i starożytnych Greków, a skończywszy na epoce późnego renesansu, która, zdaniem Autora, miała już widoczny i znaczący wpływ na rozwój globalizacji. Zwłaszcza w wymiarze europejskim, a szczególnie krajów basenu śródziemnomorskiego. 3. Era industrialna -utożsamiana jest w nazewnictwie z rozwojem kapitalizmu, z gospodarką wolnorynkową. Tu należy pochwalić A. Wajdę, iż wyjaśnia w sposób prawdziwy, wbrew manipulacyjnym tendencjom, na czym polega istota tzw. "niewidzialnej ręki rynku". Rozdział jest obszerny, obejmuje bardzo wiele problemów, ale w tym przypadku inaczej chyba nie było można. 4. Era postindustrialna - tę część poleciłbym bez wahania w pierwszym rzędzie osobom zajmującym się ekonomią polityczną lub polityką sensu stricte. Bardzo dobrze się stało, że A Wajda przypomina, że nauka ekonomii politycznej powstała już w 1615 r., co zadaje kłam tym niedouczonym, którzy twierdzą, że biedy ekonomiczne w PRL miały miejsce dlatego, iż zajęto się ekonomią polityczną, a nie ekonomią w wąskim wymiarze. Rozdział zawiera elementy futurologiczne. Jest bez wątpienia przekonujący. (fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2081-1586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu