BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sirojć Zdzisław (Warsaw Management University, Poland)
Title
Krupnye goroda predindustrial'noj èry
Major cities pre-industrial era
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2013, nr 1, s. 349-374, bibliogr. 44 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Miasto, Przemysł, Wielkie miasta
City, Industry, Great city
Note
summ.
Abstract
The oldest city in the world appeared in the Neolithic era. The rapid development of agriculture contributed to the increase in population and population density. There were the first townships, which were later called "protocities." By today's criteria can say that it was a little crowded, but in those days Catal Hüyük, Hatsilar or Jericho, numbering several thousand people, were considered large populations. In the Neolithic civilizations laid the foundation. First civilizations appeared in the IV millennium BC. e. in the Middle East. Why the Middle East has become a source of development? Unequivocal answer to this question does not exist, but this fact contributed to such prerequisites: climatic conditions; geographical location, abundant raw materials for construction, easy access to other raw materials (for example to ores of various metals). Along with Mesopotamia and Egypt in the Middle East have become the centers of civilization as India and China. The first major civilization emerged in river valleys. Their development is closely linked with the introduction of irrigation in agriculture. Irrigation system repeatedly increased productivity, making it possible to provide more food population. Among the characteristics of ancient civilizations should be noted: urban development and the emergence of states, social stratification and hierarchization societies, the use of writing, the development of scientific principles, division and time measurement. (author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Atlas Zur Geschichte. - Leipzig: VEB Hermann Hack, Geographisch - Kartographische Anstalt, 1981
 2. Benevolo, L. 1995. Miasto w dziejach Europy. Tworzenie Europy / L. Benevolo. - Warszawa
 3. Bogucka, M. Samsonowicz, H. 1986. Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź
 4. Duke, Ph. 1999. Cahokia - Starożytne miasto w sercu Ameryki. Zaginione miasta. 50 najsłynniejszych odkryć, P.G. Bahn (red.). Wrocław
 5. Edans, Ch. 1999. Zaginione miasta. 50 najsłynniejszych odkryć, P.G. Bahn (red.), Wrocław
 6. Edans, Ch. 2003. Pierwsze społeczności - miasta i państwa, in: Ch. Edans, Atlas Archeologia świata, P.G. Bahna (red.) - Warszawa
 7. Encyklopedia geograficzna świata: w 10 t., Kraków 1996
 8. Franaszek, P. 2000. Gospodarka w czasach nowożytnych, in. Encyklopedia historyczna świata. Epoka nowożytna, Kraków
 9. Gill, D. 2003. Klasyczna Grecja, in: D. Gill, Atlas Archeologia świata, P. G. Bahn (red.), Warszawa
 10. Gill, D. 2003. Komunikacja i handel, in: Gill, D. Atlas Archeologia świata, P. G. Bahna (red.), Warszawa
 11. Herodot. 1957. Dzieje / Herodot // Geografia antyczna / M. S. Bodnarskiego (red.), Warszawa
 12. Historia świata śródziemnomorskiego. 2003. J. Carpentier i F. Lebrun (red.). Wrocław, Warszawa, Kraków
 13. Ibn-Battuta. 1962. Osobliwości miast i dziwy podróży : 1325-1354, Warszawa
 14. Jacobsen, T. Sumer / T. Jacobsen. 1990. Cywilizacje starożytne, A. Cotterela (red.), Łódź
 15. Jałowiecki, B. 1999. Metropolie. Białystok
 16. Jastrzębowska, E. 1999. Miasta apokalipsy / E. Jastrzębowska. - Warszawa : DiG
 17. Kanes, S. 2003. Najstarsze dynastie świata / S. Kanes // Atlas Archeologia świata, P. G. Bahna (red.), - Warszawa 2003
 18. Kieniewicz, J. 2000. Indie / J. Kieniewicz // Encyklopedia historyczna świata: Starożytność, Kraków
 19. Kryszczukajtis, W. 1967. Jego ekscelencja miasto / W. Kryszczukajtis. - Warszawa
 20. Maszkin, N.A. 1950. Historia starożytnego Rzymu, Warszawa
 21. McCaferty, G. 2003. Państwa Majów w Ameryce Środkowej, Atlas Archeologia świata, P. G. Bahna (red.), Warszawa
 22. Mumford, L. 1963. The City in History. Its origins, its transformations, and its prospects / L. Mumford. - London : Secker & Warburg
 23. Mydel, R. 2000. Urbanizacja / R. Mydel // Przeglądowy atlas świata : Azja. Cz. 1. - Kraków
 24. Pimpaneau, J. 2001. Chiny. Kultura i tradycje, Warszawa
 25. Przeglądowy atlas świata : Europa. Cz.1., R. Mydel, J. Groch. (red.), Kraków 2000
 26. Przeglądowy atlas świata. Ameryka Południowa. 1999. R. Mydela i J. Grocha (red.), Kraków
 27. Rodziński, W. 1974. Historia Chin / W. Rodziński. - Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk
 28. Rostworowski, E. 1977. Historia powszechna: Wiek XVIII, Warszawa
 29. Roux, G. 1998. Mezopotamia / G. Roux. - Warszawa: Dialog
 30. Salamon, M. 2000. Charakterystyka głównych kręgów cywilizacyjnych i regionów, in: Salamon, M. Waśko, A. 2000. Encyklopedia historyczna świata : Średniowiecze, Kraków
 31. Sirojć, Z. 2003. Gospodarcze podstawy cywilizacji starożytnych, Z. Sirojć (red)., Zarys historii gospodarczej od czasów najdawniejszych do najnowszych Warszawa
 32. Śliwa, J. 2000. Mezopotamia / J. Śliwa // Encyklopedia historyczna świata : Starożytność. - Kraków: Onepres, 2000. - T. 2., cz.1
 33. Steel, L. 2003. Imperium fenickie / L. Steel // Atlas Archeologia świata /P. G. Bahna (red.). Warszawa
 34. Stępień, M. 1999. Bliski Wschód / M. Stępień // Historia starożytna / M. Jaczynowska ; [red. M. Musiał, M. Stępień]. - Warszawa
 35. Strzelczyk, J. 2001. Historia powszechna. Średniowiecze, Poznań
 36. Sverdlow, J. L. 2003. Trzy miasta, in: National Geographic Polska, № 1
 37. Thackeray, Jenne-Jeno, A. 1997. Zaginione miasta: 50 najsłynniejszych odkryć, P.G. Bahn (red.) Wrocław
 38. The Times Atlas of World History. 1979. G. Barraclough (red.). - Maplewood : Hammond Inc.
 39. Tkaczow, B. 1988. Aleksandria najjaśniejsza, najpiękniejsza, najświetniejsza, Warszawa
 40. Wójcik, Z. 1991. Historia powszechna : Wiek XVI - XVIII, Warszawa
 41. Zientara, B. 1993. Historia powszechna średniowiecza / B. Zientara. - Warszawa: Trio
 42. Авадиев, В. И. 1956. История древнего Востока / В. И. Авадиев. - Ленинград : Гос. издат. полит. Литpы
 43. Иллюстрированный исторический атлас мира. - М. : Астрель, 2001
 44. Ясинский, А. 2010. Социальная работа - вызов или долг? Cборник научных трудов, № 3
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
rus
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu