BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hamala Marta (Politechnika Częstochowska)
Title
Technologia informacyjna jako nowoczesne na-rzędzie komunikacji z otoczeniem
Information technology as a modern tool of communication with the environment
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2013, nr 2, s. 81-94, bibliogr. 19 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Globalizacja, Struktury sieciowe, Technologia informacyjna, Komunikowanie społeczne
Globalization, Network structure, Information Technology (IT), Social communication
Note
summ.
Abstract
Postępująca globalizacja, wspomagana nowoczesnymi technologiami elektronicznymi, wytworzyła nowy styl komunikowania się pomiędzy ludźmi i instytucjami, nie tylko w obrębie najbliższej okolicy, ale także w najdalszym zakątku świata. Internet i telefonia komórkowa spełniają rozliczne funkcje komunikacyjno-informacyjne, w tym marketingowe, biznesowe, polityczne i edukacyjne. Zmiany w obszarze zarządzania postęp, kolejna rewolucja technologiczna determinuje rozwój ekonomiczny [Gonciarski, 2010: 20-30]. Rozwój technologii informacyjnych wymusza ciągłe doskonalenie procesów biznesowych w tym marketingowych w przedsiębiorstwach. Technologie IT są stymulatorem zmian w podejściu do marketingu, procesów związanych mi.in z promocją dystrybucją i sprzedażą.(fragment tekstu)

Society XXI many people who live in a global revolution. The development of modern forms of human communication through an electronic medium such as the Internet would not be possible, at least not on the scale on which hit is currently observed, without the development of advanced Internet technologies. Currently, e-mail, instant messaging, blogs, discussion groups, social networking sites are so popular and easy to use by the average user. Access to knowledge resources, information storage, private data. Increasingly, companies looking to manage in a virtual way than in the traditional manner. The purpose of this article is to present the opportunities offered by the development of information technology.(author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Domaszewicz, Z., Web 2.0 to rewolucja w Internecie?, www.gospodarka.gazeta.pl (odczyt na dzień 27.02.2014)
 2. Gogołek, W. 2006. Technologie informacyjne mediów, Wydanie II zmienione, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa
 3. Gonciarski, W. 2010. Gospodarka cyfrowa - powstanie i etapy rozwoju, w: Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej, red. W. Gonciarski, WAT, Warszawa
 4. Gonciarski, W. 2010. Technologia cyfrowa w procesach kreowania nowej jakości zarządzania, w: Komunikacja i jakość w zarządzaniu, red. T. Wawak, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 5. Gould, L., What Web 2.0 means to you: Web 2.0. Manufacturing 2.0. Enterprise 2.0, 2010 www.web20erc.eu (odczyt na dzień 10.03.2014)
 6. http://www.efnetica.pl/artykuly/serwisy_spolecznosciowe/82/artykul/196 (odczyt na dzień 22.02.2014)
 7. http://www.i-slownik.pl/2559,serwis-spolecznosciowy-lub-portal-spolecznosciowy (odczyt na dzień 03.03.2014)
 8. http://www.salesnews.pl/DailyNews.aspx?id=350 (odczyt na dzień 03.03.2014)
 9. Juza, M. 2006. Sieć społeczna - nowoczesne plemię, [w:] Wielka sieć. E-seje z socjologii Internetu, red. J. Kurczewski, Trio, Warszawa
 10. Kaplan, A, Haenlein, M., Users of Word, unite! The challenges and opportunities of Social Media, http://openmediart.com/log/pics/sdarticle.pdf (odczyt na dzień 23.02.2014)
 11. Kaznowski, D. 2008. Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa
 12. Kunysz, M. Co to jest to Web 2.0?, www.eioba.pl (odczyt na dzień 02.02.2014)
 13. Maciejowski, T. 2003. Narzędzia skutecznej promocji w Internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków
 14. Mazurek, G. 2008. logi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa
 15. Mielczarek, A. Bądź modny - zapisz się do serwisu społecznościowego, www.interia360.pl (odczyt na dzień 22.02.2014)
 16. Miller, D, Slater, D. 2001. The Internet: An Ethnographic Approach, Berg Publishers. Oxford
 17. Miller, D., Horst, H. 2006. The Cell Phone: An Anthropology of Com-munication, Berg Publishers. Oxford
 18. Pabian, A, Bylok, F, Kucęba, R. 2011. Sustainable Consumer ehaviurs in the European Union and Polish Markets, w: Hejduk I. K., Grudzewski W. M., The World Economy: Contemporary Challenges, Singapore 2011, Difin, Warszawa
 19. Pająk, P. Wszyscy piszą mikroblogi, www.newsweek.pl (odczyt na dzień 05.03.2014)
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu