BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuźma Ewa
Title
Powstanie i działalność teatrów amatorskich na Zamojszczyźnie w latach 1944 -1955
The Appearance and Functioning of Amateur Theatres in the Zamość Area in the Years of 1944-55
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 377-388
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Kultura, Sztuka, Teatr
Culture, Art, Theater
Note
summ
Country
Zamość
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie jak zaraz po wyzwoleniu Zamojszczyzny obejmującej powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski ludność z wielkim zapałem przystąpiła do odbudowy teatrów amatorskich. Każdy, kto czuł wewnętrzną potrzebę wyrażenia swoich przeżyć, marzeń czy odreagowania stresu związanego z wojną miał możliwość wystąpienia na scenie. Widownia była liczna ze względu na duŜe zapotrzebowanie na wszystkie formy życia kulturalnego. W wiejskich i miejskich świetlicach nikt nie przejmował się niedoskonałościami gry aktorskiej. Pieniądze uzyskiwane ze sprzedaży biletów przeznaczano na cele społeczne, zakupy rekwizytów, budowę sceny lub remont budynku. Po 1948r. władze państwowe zaczęły sukcesywnie likwidować spontaniczną działalność sceniczną bądź poddawać ją nadzorowi.(fragment tekstu)

The article discusses the reconstruction and then liquidation of area departments of art and culture. In the period directly after the war they supported the spontaneous revival of amateur and semi-professional theatres. Through their drama activity amateur actors got rid of the mental tension accumulated in the period of Nazi occupation. Their work also brought financial benefits, which they used for various community initiatives. Starting form 1947 the government tended to limit this kind of cultural activity by making it to difficult to register it with the regional authorities, imposing taxes and shaping a reportoir which did not satisfy the audiences. In the 1950's so called amateur theatre groups were under strict control and functioned only thanks to government subsidies.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. E. Kuźma, Działalność kulturalno - oświatowa władz państwowych i samorządowych w powiecie zamojskim w latach 1944 - 1956, Zamość 2008, s. 122 - 131.
  2. L. Siemion, W sprawie teatru amatorskiego, "Kultura i śycie" tyg. dod. "Sztandar Ludu" 1955, nr 34, s. 1 - 2.
  3. K. Braun, Mity i legendy polskiego teatru. Plan ogólny i zbliżenie PRL-u, [w:] Nim będzie zapomniana, szkic o kulturze PRL-u, red. S. Bednarek, Wrocław 1997, s. 173.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu