BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuźma Ewa
Title
Działalność uniwersytetów powszechnych na Lubelszczyźnie w latach 1944 - 1948
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 389-403
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Edukacja, Kultura, Działalność społeczna, Działalność dydaktyczna
Education, Culture, Social activity, Teaching activity
Country
Lubelszczyzna
Lubelszczyzna
Abstract
Pierwsze uniwersytety powszechne występujące też pod nazwą uniwersytetów ludowych, powstały w XIX w. w: Anglii, Niemczech i we Francji. Na ziemiach polskich ta forma oświaty pojawiła się w 1898r. wraz z utworzeniem w Galicji, Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza. Celem tej edukacji pozaszkolnej było systematyczne nauczanie poprzez: cykle wykładów, luźne odczyty, organizowanie samokształcenia i czytelnictwa.(fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. W. Matuszewska, Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego w kształcie powojennym (1944 - 1948), Warszawa 1989, s. 15 - 18.
  2. S. Dobrowolski, Formy i drogi pracy TUR-owej, "Kuźnica" 1947, nr 12, s. 5.
  3. M. Bień, Z życia Lubelskiego Oddziału TUR-u, "Sztandar Ludu" 1948, nr 23, s. 5.
  4. H. Skotnicki, Po wyzwoleniu w Zamościu, "Kamena" 1964, nr 16, s. 4
  5. J. Jarzębski, Między apologią, a negacją. Kultura ludowa w polemikach 1939 - 1948, Warszawa 1987, s. 337, 342.
  6. J. Siekierska, O pracach Komisji Głównej do Spraw Kultury, Warszawa 1949, s. 7-8
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu