BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurašek Martin
Title
Migranti a ich integrácia v kontexte právnych úprav Slovenskej republiky a Európskej únie
Migrants and their Integration in the Context of Laws of the Slovak Republic and European Union.
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2011, nr 2, s. 197-216, bibliogr. 19 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Migracja ludności, Migracja nielegalna, Regulacje prawne, Ruch graniczny
Population migration, Illegal migration, Legal regulations, Border movement
Note
summ.
Abstract
The study aims to provide an overview on the principal regulations and orders which handle the issues of migrants at European level and which had to be implemented into the Slovak system of border protection against illegal migration. The thesis also analyzes the security strategy for border protection in which the Slovak Republic, as a state situated in the outer border of the European Union, is involved. Furthermore, it identifies the flows of migrants coming to the Slovak Republic, analyzes them and provides their basic characteristics. The eastern border of the Slovak Republic and Ukraine is emphasized. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bolečeková, M. 2010. Aktuálne problémy migračnej politiky Slovenskej republiky. In. Sociální, ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti. Česká a Slovenská republika na počátku nového milénia. Praha: Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.
 2. Divinský, B. 2009. Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe do EÚ (2004-2008). Bratislava: IOM.
 3. European external border surveillance system. [citované 2010-11-10] Dostupné na internete: .
 4. Európska komisia 2006. Oznámenie komisie o prioritách politiky boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu štátnych príslušníkov tretích krajín. [citované 2010-12-12] Dostupné na internete: .
 5. Európska komisia. 2005. Návrh Smernica Európskeho parlamentu a rady o spoločných štandardoch a postupoch v členských krajinách pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú nelegálny pobyt. [citované 2010-12-12] Dostupné na internete: .
 6. Európska rada 2010. Stratégia vnútornej bezpečnosti Európskej únie. Smerom k európskemu bezpečnostnému modelu. [citované 2010-12-15] Dostupné na internete: .
 7. Frontex 2009b. Súhrnná správa za rok. [citované 2010-11-12] Dostupné na internete: .
 8. Guličová, M. G., Bergerová, Z. 2008. Organizácia azylovej a migračnej politiky v Slovenskej republike. Bratislava: Medzinárodná organizácia pre migráciu.
 9. Karabinoš F., Balga J.: Migračná politika SR. A PZ Bratislava, 1997.
 10. Koncepcia migračnej politiky Slovenskej republiky 2005. Bratislava: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 2005.
 11. Liga za ľudské práva 2010. Dagestanská republika. Aktuálna bezpečnostná a ľudskoprávna situácia. [citované 2011-3-2] Dostupné na internete: .
 12. Pavlík a kol. 2009. Demografie (nejen) pro demografy. Praha: SLON, 2009.
 13. Sociálna práca s migrantmi. [citované 2010-7-6] Dostupné na internete: .
 14. Storoška, M. 2009. Migrácia a sociálna práca. Prešov: VŠMP ISS Slovakia.
 15. Sunjic, M. H. 2007 . Nový zákon o azyle prináša utečencom dobré aj zlé správy. [citované 2010-8-7] Dostupné na internete: .
 16. Thurzo, A. 2009. Nelegálna migrácia ako bezpečnostná výzva. [citované 2010-8-7] Dostupné na internete : .
 17. Thurzo, A.: Riešenie problémov nelegálnej migrácie v rámci schengenského priestoru. [citované 2010-8-7] Dostupné na internete: .
 18. ÚHCP 2010. Legálna a nelegálna migrácia v Slovenskej republike 2009. Bratislava: Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia policajného zboru.
 19. Zákon NR SR č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu