BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dworczyk Ewa
Title
Wspomnienie o prof. dr. inż. Mieczysławie Dworczyku
Source
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo, 2010, nr 1, s. 317-319, rys.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Pracownicy naukowi, Edukacja, Holokaust
Higher education, Academic staff, Education, Holocaust
Abstract
Profesor Mieczysław Dworczyk, długoletni pracownik naukowy Katedry Zarządzania Produkcją, Jakością i Logistyką Wyższej Szkoły Menedżerskiej, a w latach 2002-2007 jej prorektor, zmarł 5 lipca 2010 r.; został pochowany na Cmentarzu Bródnowskim. Urodził się 27 stycznia 1923 roku w warszawskiej rodzinie inteligenckiej. Jego ojciec, Marian, był cenionym lekarzem, popularnym w środowisku robotniczym. W rodzinie Dworczyków kultywowane były wartości patriotyczne, idee humanizmu i tolerancji. Stryj profesora, Zygmunt, powstaniec wielkopolski, brał także udział w III Powstaniu Śląskim. Bracia: Wojciech - literat i podróżnik oraz Jan - chemik, znany w Warszawie organizator turystyki i wodniak, w czasie II wojny światowej działali w organizacji harcerskiej Szare Szeregi. W tym też, okrutnym czasie Holokaustu Dworczykowie ocalili, ukrywając we własnym domu w Busku Zdroju (dr Marian Dworczyk był dyrektorem tamtejszego uzdrowiska) Żydówki Matyldę Engelman z córką Gilą. Ocalona opisała swoje losy w wydanej w 1977 r. w Melbourne (Australia) książce pt. "Journey without end", w której poświęciła wiele miejsca rodzinie swoich wybawców. Lata powojenne postawiły przed rodziną prof. Dworczyka nowe zadania. On sam zaś kontynuując chlubne tradycje rodzinne, podjął studia na Politechnice Gliwickiej, którą ukończył w 1948 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera mechanika. Był wyróżniającym się studentem. Jego pasją życiową stała się dydaktyka, której poświęcił całe swoje życie. Talent, wiedzę i umiejętności młodego inżyniera szybko zauważyli przełożeni i wysłali go do Stanów Zjednoczonych na praktykę. W USA w 1948 roku uzyskał dyplom letniego kursu w Massachussets Institute of Technology. W tym czasie wraz z innymi naukowcami zwiedzał zakłady przemysłowe i farmy rolnicze w poszczególnych stanach USA, doskonaląc umiejętności w zakresie inżynierii - badania i usprawniania pracy. W celu odbycia studiów doktoranckich wyjechał w 1955 roku do Związku Radzieckiego. Specjalizował się w zagadnieniach technicznego przygotowania produkcji, transferu technologii i dyfuzji innowacji, zarządzania innowacjami, i uczestniczył w różnorodnych pracach badawczo-rozwojowych z tego zakresu problemowego. (fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2082-6117
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu