BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowski Marek
Title
Wspomnienie o prof. zw. dr. hab. Jerzym Kurnalu
Source
Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo, 2010, nr 1, s. 321-322, rys.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Pracownicy naukowi, Edukacja
Higher education, Academic staff, Education
Abstract
Prof. Jerzy Kurnal był autorem niezliczonej ilości prac naukowych, artykułów, rozpraw i studiów, spośród których należy wymienić choć kilka cieszących się największym uznaniem: Zarys teorii organizacji i zarządzania, Teoria organizacji i zarządzania, Twórcy naukowych podstaw organizacji, O sprawności i niesprawności organizacji. Szkice o biurokracji i biurokratyzmie oraz Organizacyjne problemy kierowania zespołami pracowniczymi. Na Jego twórczy dorobek składają się nie tylko opublikowane prace naukowe. Jest ten dorobek zwielokrotniony wieloma osiągnięciami w dziedzinie organizacji nauki i dydaktyki. Był założycielem i długoletnim kierownikiem cieszącej się wielką renomą Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Był członkiem wielu prestiżowych organizacji naukowych i społecznych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych (jak UNICEF). Wiele lat redagował kwartalnik "Problemy Organizacji", czyniąc z tego pisma znaczący periodyk naukowy. Z właściwą sobie pasją aktywnie działał, kształtując jego program, w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa, będąc członkiem władz, Głównej Rady Naukowej, wreszcie Członkiem Honorowym. Wychował i wypromował wielu wysoko cenionych specjalistów z zakresu organizacji i zarządzania (kilkunastu z nich jest już profesorami). Wyższej Szkole Menedżerskiej Profesor poświęcił 15 lat swojego życia. Był przy jej powstaniu, wspierał swoim autorytetem i wiedzą kadrę naukową, współorganizował proces dydaktyczny, wprowadzając doń innowacje i uatrakcyjniając go. Obok obowiązków dydaktycznych, współtworzył program rozwoju badań naukowych w uczelni, oddziaływał też na jej kształtowanie się, będąc członkiem Kolegium Rektorskiego. Kierował Katedrą Podstaw i Systemów Zarządzania, w której pracowali znani naukowcy, m.in. prof. Jerzy Kisielnicki, prof. Bolesław Rafał Kuc, prof. Władysław Ratyński czy prof. Jerzy Tudrej. (fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
2082-6117
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu