BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mihajlo Oleksіjovič Ergun (Kiїvs'kij Nacіonal'nij Unіversitet Tehnologіj ta Dizajnu)
Title
Metodi pіdviŝennâ efektivnostі procesіv realіzacіі іnvesticіjnogo potencіalu vnz
Methods improvements in of Investment Potential Universities
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2013, nr 2, s. 299-307, bibliogr. 7 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Potencjał inwestycyjny, Edukacja
Higher education, Investment potential, Education
Note
summ.
Abstract
In the article the issue of increasing the efficiency of processes of implementation of the investment potential of universities by optimizing sources of funding, taking into account the features of modern social and economic situation in Ukraine.(author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Дропа, Я. Б. 2005. Оптимізація джерел формування оборотного капіталу за критерієм мінімізації його вартості та фінансових ризиків / Я. Б. Дропа // Вісник Львівської держ. фін. Акад.: зб. наук. праць. - Львів: ЛДФА, № 8. Сер.: Економічні науки
  2. Должанский, И.З., Загорна, Т.О., Удачных, О.О., Герасименко, И.М., Ращупкіна, В.М. 2006. Управление потенциалом предприятия Учебное пособие. - К.: Центр учебной литературы
  3. Динисенко, М.П., Михайлова, Л.І., Грищенко, І.М. 2008. Інвестиційно-інноваційна діяльність теорія, практика, досвід Монографія
  4. Зубков, С.О. 2009. Теоретичні аспекти визначення політики фінансування необоротних активів суб'єктів господарювання / С. О. Зубков, А. О. Колесник // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. праць. - Харків ХДУХТ, Вип. 2 (10). - Ч. 1
  5. Каленюк, І.С. 2005. Економіка освіти Навч. посіб. - К.: Знання України
  6. Марченко, А. А. 2002. Аналіз джерел формування фінансових ресурсів / А. А. Марченко // Фінанси України, № 9
  7. Тимофеева, Ю.В. 2009. Оценка экономического потенциала организации финансово-инвестиционный потенциал /Ю.В.Тимофеева // Экономический анализ теория и практика.- №1 (130)
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
ukr
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu