BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowakowski Zdzisław
Title
Wymiar ekologiczny bezpieczeństwa państwa
Ecological Dimension of National Security
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2011, nr 2, s. 233-244, bibliogr. 17 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Bezpieczeństwo publiczne, Bezpieczeństwo ekologiczne
Public security, Environmental security
Note
summ.
Abstract
Zapewnienie bezpieczeństwa jest jednym z największych zadań każdego państwa. Tradycyjnie za główne zadanie w zakresie bezpieczeństwa państwa jest uznawane wykrywanie zagrożeń i przeciwdziałanie im oraz dobór, przygotowanie i rozmieszczanie odpowiednich sił i środków, właściwych dla określonej sfery bezpieczeństwa. W ujęciu procesowym bezpieczeństwo państwa jest definiowane jako proces i stan zabezpieczenia żywych interesów obywateli, społeczeństwa i państwa jako instytucji we wszystkich sferach ich funkcjonowania przed zagrożeniami i niebezpieczeństwami zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi oraz jako proces umożliwiający zarówno trwały rozwój wszystkich chronionych podmiotów, jak również zapewniający całość, wewnętrzną stabilność i suwerenność oraz zdolność do występowania państwa jako samodzielnego i pełnoprawnego podmiotu stosunków międzynarodowych. (fragment tekstu)

The article concerns one of the key areas of security associated with the state of the natural environment and environment of the man kind. It indicates that security risks are rooted not only in the activities of our civilization, but may also result from forces of nature. The article not only explains the term of ecological security of the state, but also the mutual relationships between man and nature, which eventualy leads to the need to protect the environment, especially in the context of its resources, both raw materials, drinking water and living organisms. (original abstract)(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Nowakowski, Z. 2009. Bezpieczeństwo państwa w koncepcjach programowych partii parlamentarnych w Polsce po 1989 roku, Warszawa.
 2. Piotrowski, M.A. 2005. Woda a geopolityka i bezpieczeństwo Bliskiego Wschodu, "Sprawy Międzynarodowe", nr 2.
 3. Retallack, S. 2001. The Environmental Cost Of Economic Globalization [w:] The Case Against Global Economy And for a Turn Towards Localization, red. E. Goldsmith, J. Mander, London.
 4. Sobhani, L. Retallack, S. 2001. Fuelling Climate Change [w:] The Case Against Global Economy And for a Turn Towards Localization, red. E. Goldsmith, J. Mander, London.
 5. Poskrobko, B. Poskrobko, T. Skiba, K. 2007. Ochrona biosfery, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa.
 6. Dyer, H. 2000. Environmental Security: The New Agenda [w:] International Security in a Global Age: Securing the Twentyfirst Century, C. Jones, C. Kennedy-Pipe (red.), London -Portland.
 7. Kukułka, J. Ekologiczne czynniki bezpieczeństwa [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie Środkowej.
 8. Rajchel, J. 2008. Siły Zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym, ZN WSIZiA 2(8).
 9. Poskrobko, T. 2003. Zarządzanie bezpieczeństwem ekologicznym w Polsce [w:] Zarządzanie środowiskiem - teraźniejszość i przyszłość, red. B. Poskrobko, Białystok
 10. Pietraś, M. 2000. Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie. Studium politologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 11. Panel on Climate Change Fourth Assessment Report 2007, Synthesis Report. Summary for Policymakers, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_spm. pdf, 14.02.2008 r.
 12. Living Planet Report 2006, s. 1, http://assets.panda.org/downloads/living_planet_report.pdf, 14.02.2008 r.
 13. Impacts of Climate Change. A System Vulnerability Approach to Consider the Potential Impacts to 2050 of a Mid-Upper Greenhouse Gas Emissions Scenario, Global Business Network 2007, s. 9, http://www.gbn.com/ Article DisplayServlet.srv?aid=39932, 14.02.2008 r.
 14. Glenn, J.C. Gordon, T.J. 2006 State of the Future. Executive Summary, http://www.millennium-project.org /millennium/sof2006- exec-summ.pdf, 14.02.2008 r.
 15. Brown, L.R. 1977. Redefining National Security. Worldwatch Paper 14, Worldwatch Institute, Washington DC.
 16. Booth, K. 1991. War, Security and Strategy: Towards a Doctrine for Stable Peace [w:] New Thinking on Strategy and International Security, red. K. Booth, Harper Collins, London.
 17. Brock, L. 1997. The Environment and Security: Conceptual and Theoretical Issues [w:] Conflict and the environment, red. N.P. Gleditsch, North Atlantic Treaty Organization. Scientific Affairs Division. Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu