BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olejník Ľuboš
Title
Postmoderná (ne)aktuálnosť demokracie
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 443-451, bibliogr. 20 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Demokracja, Społeczeństwo, System polityczny, Postmodernizm, Demokracja uczestnicząca
Democracy, Society, Political system, Postmodernism, Participatory democracy
Note
summ
Abstract
In this study democratic institutions are analyzed historically to provide background for ongoing democratic debate on legitimacy which is crucial for justification of democracy as the best government form. It also deals with conditions of participatory democracy in the past and theoretical expectations of its current development. It is opposed here to postmodern criticism that democracy failed to generate concrete proposals for political action or analysis. Although postmodern analysis of democracy reveals a provocative and compelling interpretation of its meaning that testifies to its uncertain and indeterminate character, it is shown here that crossing the border lines drawn by moder doesn´t necessery move forward to better shaped political institutions. Because of that it is focused on the character of democracy as a form of society that enables critical reflection and activism. In spite of the apparent victory of the liberal-capitalist-Western world order, there is still the oportunity for re-thinking the concept of democracy in the ways which lead to improvement.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czarnecki P.: Postmodernizm, czyli koniec filozofii?. In: Parerga 2/2004.
 2. Dewey, J.: Rekonštrukcia liberalizmu. Bratislava. 2001
 3. Foucault, M.: Co je to osvícenství? Filosofický časopis. Ročník XLI, 1993, číslo 3
 4. Gbúrová, M.: Ideológie a moderná dilema politiky. In: Gbúrová, M. (Ed.): Ideológie na prahu III. tisícročia. Prešov: FF PU 2001
 5. Habermas, J.: Filozofia ako miestodržiteľ a interprét. In: Gál, F.; Novosad, M. (eds.): Za zrkadlom moderny. Bratislava: Archa 1991
 6. Habermas, J.: Moderna - nedokončený projekt. In: Gál, F.; Novosad, M. (eds.): Za zrkadlom moderny. Bratislava: Archa 1991
 7. Hauer, T.: G. Deleuze, J., F. Lyotard a postmoderní véřejný prostor. Filozofia, Roč. 56, 2001, č. 2
 8. Kant, I.: Odpovéď na otázku: Co je to osvícenství? Filosofický časopis. Ročník XLI, 1993, číslo 3
 9. Latour, B.: Nikdy sme neboli slobodní. Bratislava: Kalligram 2003
 10. Lyotard, J. F.: Lístek k nové jevištní dekoraci. In: Lyotard, J. F.: O postmodernismu. Praha: FU AV ČR 1993
 11. Lyotard, J. F.: Odpověď na otázku: Co je postmoderno. In: Lyotard, J. F.: O postmodernismu. Praha: FU AV ČR 1993
 12. Lyotard, J. F.: Postmoderní situace. In: Lyotard, J. F.: O postmodernismu. Praha: FU AV ČR 1993
 13. Lyotard, J. F.: Přípisek k příběhúm. In: Lyotard, J. F.: O postmodernismu. Praha: FU AV ČR 1993
 14. McKinlay, P. F.: Postmodernism and Democracy: Learning from Lyotard and Lefort. The Journal of Politics, Vol. 60, No. 2 (May, 1998)
 15. Rorty, R.: Postmoderní buržoázni liberalizmus. Filozofický časopis. Ročník 45, 1997, číslo 4
 16. Ricoeur, P.: Je krize jevem specificky moderním? In: Pechar, J.: Pojem krize v dnešním myšlení. Praha: FU ČSAV 1992
 17. Rorty, R.: Nahodilost, ironie, solidarita. Praha: Kft PeadF UK 1996
 18. Rorty, R.: Veda ako solidarita. In: Gál, F.; Novosad, M. (eds.): Za zrkadlom moderny. Bratislava: Archa 1991
 19. Šíp, R.: Rorty a Foucalt (Dialektika osvícenství a romantizmu). Filozofia, Roč. 59, 2004
 20. Vattimo, G.: Chvála slabého myslenia. In: Gál, F.; Novosad, M.(eds.): Za zrkadlom moderny. Bratislava: Archa 1991
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu