BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michałków Ireneusz
Title
Ekonomiczne uwarunkowania emigracji Polaków do krajów Europy Zachodniej
Economical Conditions of Poles Emigration to the Western European Countries
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2011, nr 2, s. 267-278, bibliogr.18 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Polityka migracyjna, Emigracja zarobkowa
Migration policy, Economic emigration
Note
summ.
Abstract
Współczesne migracje zagraniczne Polaków mają głównie podłoże ekonomiczne. Do wyjazdów najczęściej skłania migrantów brak pracy oraz związane z tym bezrobocie. W Polsce wskaźnik bezrobocia otrzymuje się na wysokim poziomie (ok. 12% w końcu 2010 r.). Najbardziej dotkliwie odczuwają bezrobocie osoby młode i bez kwalifikacji. Warto podkreślić, że odsetek młodych bezrobotnych w Polsce jest ponad dwukrotnie wyższy od ogólnego wskaźnika bezrobocia. Zatrudnienia nie gwarantuje nawet zdobycie wyższego wykształcenia i ukończenie kilku fakultetów. W efekcie w rejestrach bezrobotnych szybko rośnie liczba osób z dyplomami wyższych uczelni (Dzieje się tak, gdyż na rynku pracy liczy się nie liczba zdobytych dyplomów czy też prestiż uczelni, jaką się kończy lecz doświadczenie zawodowe zdobyte podczas studiów oraz dostosowanie sumy nabytej wiedzy i umiejętności do potrzeb pracodawców) [Solska, 2010: 44-46]; [Rębała, Kowalczuk, Wyrzykowska, 2010: 67-69]; ["Gazeta Wyborcza, 12/07 i 9/08 2010]. (fragment tekstu)

In the article author focused on the economical conditions of Poles migration to the West Europe countries. Analyzed were economical reasons and consequences of Poles migration. Special attention was put to the geographical structure of the Poles migration. Author also focused on the relations between immigrants from Poland and societies of the West European countries. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gazeta Wyborcza" z 12 lipca i 9 sierpnia 2010 r.
 2. "Gazeta Wyborcza" z 31 stycznia 2011 r. "Polacy: nowi pieprzeni Marokańczycy" "Gazeta Wyborcza" z 3 stycznia 2010 r.
 3. "Population Reference Buremu" w: "Rzeczpospolita" z 31 lipca -1 sierpnia 2010 r.
 4. "Rzeczpospolita" z 23 grudnia 2010 r.
 5. Attoli, J. 2010. Zachód - 10 lat przed totalnym bankructwem?, Warszawa.
 6. Grzymała-Kazłowska A. (red.) 2008. Między jednością a wielkością, Warszawa.
 7. Grzymała-Kazłowska, A. Łodziński, S. (red.) 2008. Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Warszawa 2008.
 8. Małachowski, W. 2010. Migracje we współczesnym świecie, Warszawa.
 9. Michałków, I. 2006. Implikacje emigracji zarobkowej polaków do krajów Unii Europejskiej, [w:] Bobera, Z. Telep, J. Michałków (red.), Bezrobotny i co dalej, Warszawa.
 10. Nowicki, M. 2010. Groźny apetyt władzy, "Newseek Polska", nr 43.
 11. Nye, J. 2010. Goliat na diecie, "Forum" nr 51/52.
 12. Rębała, M. Kowalczuk, P. Wyrzykowska, K. 2010. Stracone pokolenie, "Newsweek Polska" nr 25.
 13. Solska, J. 2010. Młodzi na głodzie "Polityka", nr 23.
 14. Stodolak, W. 2010. Wietnamski Polish dream, "Wprost" nr 33.
 15. Telep, J. Michałków, I. Ćwiek, B. 2009. Zachowanie ciągłości zatrudnienia a zwalczanie bezrobocia, Warszawa.
 16. Węglewski, M. 2011. Łap się za kieszeń "Wprost", nr 4.
 17. Wilczak, D. 2010. Imigrant pilnie potrzebny, "Newsweek Polska", nr 40.
 18. Wilczyński, P. 2010. Dobrze, ale nie tragicznie, "Tygodnik Powszechny".
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu