BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matusewicz Czesław
Title
P. Czarnecki, Dylematy etyczne współczesności, Difin, Warszawa, 2008, s. 264.
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2009, nr 3 (3), s. 455-460
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Etyka, Bioetyka, Społeczeństwo, Etyka biznesu
Ethics, Bioethics, Society, Business ethics
Abstract
Autor prezentowanej pracy podjął się trudnego zadania przedstawienia spornych problemów etycznych współczesności, określonych przez Niego terminem "dylematy". Większość z nich, jak zaznaczono w pracy (s. 8), była dyskutowana w masowych środkach przekazu w Polsce. Merytorycznie tworzą one trzy wielkie wiązki problemów. Pierwszą z nich stanowią kwestie bioetyki, czyli szeroko pojętej etyki lekarskiej. Są to problemy dotyczące: aborcji, klonowania, manipulacji genetycznej, zapłodnienia in vitro, transplantacji organów, eutanazji i innych. Drugą tworzą zagadnienia etyki seksualnej, takie jak homoseksualizm, pedofilia, prostytucja, pornografia i inne. Do trzeciej Autor zalicza "problemy szeroko pojętego życia społecznego", w tym etyki polityki, biznesu, reklamy, korupcji, wolności słowa i wypowiedzi a także narkomanii i jak się wydaje, kary śmierci.(fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu