BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolárik Stanislav
Title
Úvod do dejín filozofie
Introduction to Philosophy History
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 4 (1), s. 9-20
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Historia filozofii, Nauczanie, Filozofia
History of philosophy, Teaching, Philosophy
Abstract
Tematem artykułu jest historia filozofii, jej znaczenie dla organizacji nauczania oraz związki z teologią i etyką.
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu