BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górka Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów)
Title
Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska naturalnego w Polsce w latach 2000-2012
Source
Aura, 2014, nr 6, s. 8-10, fot., tab.
Keyword
Ochrona środowiska, Nakłady na ochronę środowiska, Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska
Environmental protection, Expenditures for environmental protection, Economic aspects of environmental protection
Abstract
W ochronie środowiska naturalnego ekonomiści już od dawna - w Polsce od lat 70. ubiegłego wieku przygotowują i doskonalą przede wszystkim system instrumentów ekonomicznych dla polityki ekologicznej, służących do stymulowania przedsięwzięć ochronnych, oraz analizują skuteczność różnych źródeł finansowania nakładów gospodarczych na ten cel. Natomiast badania wysokości i struktury nakładów gospodarczych na ochronę środowiska podjęto nieco później, zwłaszcza w kosztach bieżących oraz wydatków gospodarstw domowych, które nadal wycenia się w sposób szacunkowy. Warto przypomnieć, że wysokość niezbędnych nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska wywołała początkowo najwięcej kontrowersji. Otóż najpierw szacowano te nakłady na 20-30% dochodu narodowego (a nawet więcej), co przesądzało o niemożności podjęcia takiego wyzwania, ale w latach 90. oceniano je już tylko na 3-4%. W praktyce przodujących pod tym względem krajów wysoko rozwiniętych wskaźnik ten sięgał wtedy 1-2% PKB. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu