BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosak-Szyrocka Joanna (Politechnika Częstochowska), Wojciechowski Piotr (Politechnika Wrocławska)
Title
Problemy jakości e-nauczania w Polsce
Source
Problemy Jakości, 2015, nr 2, s. 26-30, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Edukacja elektroniczna, Zdalne nauczanie, Jakość kształcenia, Studium przypadku
e-education, e-learning, Quality education, Case study
Abstract
E-nauczanie staje się wymogiem naszych czasów, co potwierdzają plany Ministerstwa Edukacji Narodowej związane z wprowadzeniem e-podręcznika. Równocześnie jesteśmy świadkami powstawania społeczeństwa informatycznego w coraz większym stopniu stajemy się uzależnieni od dostępu do Internetu. Dzięki rozwiązaniom elektronicznym śledzenie stanu konta w banku lub składanie deklaracji podatkowej staje się dla większości Polaków coraz łatwiejsze. Jednocześnie większość Polaków jest lub stanie się w najbliższym czasie posiadaczami smartphonów, przez co zyskają możliwość mobilnego dostępu do zgromadzonych w sieci Internetu zasobów, a także do mobilnego nauczania. Rozwiązania elektroniczne wywierają coraz większy wpływ na jakość nauczania. Artykuł przedstawia wybrane aspekty e-learningu związane z oceną jakości e-nauczania na przykładzie Politechniki Częstochowskiej oraz Politechniki Wrocławskiej.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. "Postępy e-edukacji", redakcja naukowa: Lech Bałachowski, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2013.
 2. J. Rosak-Szyrocka, S. Borkowski, "Determinanty jakości edukacji na przykładzie znaku jakości Interkl@sa", Zarządzanie Jakością nr3/2011.
 3. S. Borkowski, J. Rosak-Szyrocka, "Procedury uzyskiwania znaków jakości", Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
 4. M. Striker, K. Wojtaszczyk, "Bariery wdrażania e-learningu na przykładzie uczelni wyższej (cz. I)", e-mentor 4 (31)/2009.
 5. Portal Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://www.cyfrowaszkola.men.gov.pl.
 6. Serwis www.epodreczniki.pl.
 7. K. Cpałka, A. Ulik, "E-learning w Politechnice Częstochowskiej", Politechnika Częstochowska, Pismo środowiska akademickiego, luty, 2011.
 8. J. Rosak-Szyrocka, P. Wojciechowski, "Satysfakcja studentów z e-nauczania i e-sprawdzianów", Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (Economics and Organization of Enterprise), nr 3 (770)/2014.
 9. Portal Moodle https://moodle.org.
 10. P. Wojciechowski, "System E-kolokwiów", 165-180; Rozdział 17 w monografii wydanej pod redakcją Lesława Sieniawskiego; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej (2012); ISBN 978-83-7493-720-7.
 11. P. Wojciechowski, "E-sprawdziany - argumenty za i przeciw", E-mentor nr 5 (37)/2010.
 12. P. Kajetanowicz, J. Wierzejewski, "Algebra z geometrią analityczną", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 oraz e-kurs "Algebra z Geometrią Analityczną" na e-portalu http://eportal.pwr.edu.pl.
 13. Piotr Wojciechowski, E-chemia, Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, Wrocław (2013), http://www.dbc.wroc.pl/Content/23337/wojciechowski_e_chemia.pdf.
 14. Z. E. Zieliński, "Systemy informatyczne w zarządzaniu e-learning", Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość, Zeszyty Naukowe nr 2/2006.
 15. L. Chojnacki, "Pokolenie m-learningu - nowe wyzwanie dla szkoły", e-mentor 1 (13)/2006.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu