BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Staniszewski Michał (Politechnika Śląska)
Title
Metody przetwarzania spektroskopii rezonansu magnetycznego skutecznym narzędziem diagnostycznym
Preprocessing techniques of magnetic resonance spectroscopy as a effective diagnostic tool
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2013, nr 2, s. 383-393, bibliogr. 8 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Medycyna, Opieka zdrowotna, Zdrowie
Medicine, Health care, Health
Note
summ.
Abstract
Zdrowie i medycyna są dziedzinami najbardziej kluczowymi, w momencie kiedy niektóre choroby pojawiają się, a inne, niezwyciężone od dziesięcioleci, w dalszym ciągu zbierają swoje z niwo, liczone w tysiącach ofiar. Jedną z najcięższych choro b dzisiejszych czasów jest nowotwór. Podstawą skutecznego leczenie nowotworów jest szybka diagnostyka, która opiera się badaniach mających na celu rozpoznanie choro b. Do jednej z metod zalicza się obrazowanie oraz spektroskopia rezonansu magnetycznego. Główna zaleta tej metody polega na tym, z e jest bezinwazyjna i nie wymaga ingerencji chirurgicznej. O ile obrazowanie rezonansu magnetycznego potrafi zlokalizować potencjalny nowotwór to spektroskopia rezonansu magnetycznego daje szczegółowe informacje na temat składu biochemicznego poszczególnych metabolitów. Aparaty rezonansu magnetycznego są stosowane w szpitalach na terenie całego Województwa Śląskiego, więc nic nie stoi na przeszkodzie by opracować oprogramowanie będące alternatywą dla komercyjnych. Dostarczy to narzędzie, dzięki kto remu lekarze i naukowcy będą mogli jeszcze skuteczniej diagnozować nowotwory. Prowadzone badania są ściśle związane z diagnostyką obrazową i obrazowaniem medycznym wykorzystującym jądrowy rezonans magnetyczny NMR oraz spektroskopię, czyli analizę widm NMR. Obrazowanie medyczne oraz spektroskopia NMR jest jednym z zagadnień , które wchodzi w skład inżynierii biomedycznej a tym samym zawiera się w jednym z kluczowych obszarów technologicznych "Technologie medyczne (ochrona zdrowia)" oraz grupie technologii składowej "technologie inżynierii medycznej" zawartej w programie rozwoju Województwa Śląskiego. Tym samym ma niebagatelny wpływ na życie oraz na jakość życia społeczeństwa [Strategia rozwoju województwa śląskiego "Śląskiego 2020", 2010].

Magnetic resonance spectroscopy is currently used as a diagnostic tool in current medicine and chemistry. Effective read o spectrum can give scientists information concerning biochemical composition of researched tissue. Method is noninvasive technique which provides details of metabolic changes in selected tissues. Due to number of limitations, quality of data obtained in spectroscopy is very o ten insufficient and methods of preprocessing are introduced. Such approach can be reached by application o singular value decomposition on data arranged in Hankel matrix. HSVD method can be used in preprocessing techniques and in further analysis of metabolites.(author's abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Strategia rozwoju województwa śląskiego "Śląskiego 2020", Katowice, luty 2010 r.
  2. Gunther, H. 1992. NMR SPECTROSCOPY basic Principles, Concepts, and Applications in Chemistry. John Willey Sons, XIIIXIV
  3. Pijnappel, W. W. F., Van Den Boogaart, A., de Beer, R., and Van Ormondt, D. 1992. SVD-ased Quantiication of Magnetic Resonance Signals. Journal of Magnetic Resonance, vol. 97
  4. Jiru, F. 2008. Introduction to post-processing techniques. European Journal of Radiology, vol. 67
  5. Chen, L., Weng, Z., Goh, L., Garland, M. 2002. Aneicient algorithm or automatic phase correction o NMR spectra based on entropy minimization. Journal of Magnetic Resonance vol. 158
  6. Klose, U. 1990. In vivo proton spectroscopy in presence of eddy currents, Magn. Reson. Med., vol. 14
  7. Cadzow, J. A. 1988. Signal Enhancement -A Composite Property Mapping Algorithm. IEEE Transactions on Acoustic Speech and Signal Processing vol. 36, pp. 49-62
  8. Vanhamme, L., Fierro, R., Van Huffel, S., de Beer, R. 1997. Fast removal of residual water in proton spectra. Journal of Magnetic Resonance, vol. 132(2)
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu