BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dancák Pavol
Title
W zakresie edukacji, życia i całości
In the Range of Education, Life and Entirety
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 4 (1), s. 21-32, bibliogr. 10 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Wychowanie, Edukacja, Kwalifikacje pracowników, Filozofia człowieka
Parenting, Education, Qualifying employees, Human philosophy
Note
summ
Abstract
Celem tego artykułu jest przedstawienie aktualności autentycznego wychowania w obecnych czasach. Z jednej strony wydaje się, że współcześni ludzie wyzbyli się poglądów oświeceniowych "ciagle w przód i coraz lepiej". Z drugiej strony, przyzwyczaili się do pozycji w platońskiej jaskini i nie chcą lub nie wiedzą jak wyjść z niewoli cieni i zająć miejsce, które jest im bytowno przeznaczone.(fragment tekstu)

Nowadays the problem of education is still loaded with modern spiritualizm and its atmosphere in education, and didactics in education. The problem of education is not only a challenge to an abstract academic reflection, but it is actual mission of life in the context of the civilization development, which end up in the crisis. There is call for an authentic life-long education as a human effort.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gadacz, T. (1996): Myśli o wychowaniu. Znak 498, Kraków, s. 8.
  2. Kowalczyk, S. (1992): Wprowadzenie do filozofii J. Maritaina, Lublin, KUL.
  3. Komenský, J. A. (1948): Vševýchova. Pampaedia . Praha: Státní nakladatelství v Praze
  4. Kratochvil, Z. (1995): Výchova, zřejmost, vědomi. Praha, Herrmann & synové.
  5. Palouš, R. (1991): Čas výchovy, Praha, SPN.
  6. Palouš, R. (1991): K filozofii výchovy, Praha, SPN.
  7. Palouš, R. (1994): Česká zkušenost, Praha. Academia.
  8. Palouš, R. (1992): Komenského Boží svět, Praha, SPN.
  9. Patočka, J. (1964): Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové, Praha.
  10. Stolárik, S. (2000): Život ako existenciálny pohyb vo filozofii Jana Patočku. Košice. 42
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu