BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimek Marcin (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
System elektronicznej rezerwacji odprawy celnej autokarów i busów
Electronic Booking System for Customs Clearance Coaches and Buses (eBooking BUS)
Source
Logistyka, 2015, nr 1, s. 48-51, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Odprawa celna, Komunikacja autobusowa, Transport autobusowy, Służba Celna, e-usługi
Customs, Bus service, Bus transport, Customs Service, e-services
Note
streszcz., summ.
Abstract
W ostatnich latach administracja publiczna realizuje coraz więcej usług elektronicznych. Służba Celna jest jednym z liderów wprowadzania e-usług. Jednym z rozwiązań jest system eBooking BUS, który udostępnia firmom przewozowym możliwość elektronicznego powiadamiania Służby Celnej o planowanym przekroczeniu granicy przez autobusy. W artykule przedstawiono informacje dotyczącego tego usprawnienia, którego celem jest skrócenie czasu odprawy autokarów.(abstrakt oryginalny)

In recent years, public administration implementing more and more electronic services. The Customs Service is one of the leaders in introducing e-services. One solution is to eBooking BUS system, which provides transport companies for electronic notification of the Customs Service of the planned crossing of the border by bus. The article presents information on the improvements, the aim of which is to shorten the clearance time coaches.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Krasnodębski G., Nowoczesne standardy wymiany informacji w logistyce, "Logistyka", nr 6/2010 (CD 2).
  2. Kozerska Monika, E-usługa dobrym rozwiązaniem dla klienta usług logistycznych, "Logistyka", nr 5/2013 (CD 2).
  3. Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania urzędów administracji publicznej w Polsce w 2010 r., mswia.gov.pl, 2010.
  4. The electronic customs implementation in the European Union, raport z badania Eurobarometru, 2014, http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_399_en.pdf.
  5. Strategia działania Służby Celnej w latach 2014-2020, mf.gov.pl, 2014.
  6. Perspektywy rozwojowe - 3i od modernizacji do innowacji, mf.gov.pl, 2012.
  7. Nowe usługi Służby Celnej w ramach ułatwień dla przedsiębiorców i podróżnych http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/dzialalnosc/ulatwienia-dla-przedsiebiorcow-i-podroznych, 2014.
  8. Portal serwisów Służby Celnej, granica.gov.pl.
  9. Podręcznik Użytkownika - Rejestr eBooking, dokument wewnętrzny dostępny w SPD, w intranecie Służby Celnej, 2013.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu