BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnecki Paweł
Title
Lifelong Education in Times of Contemporary Changes. Ethical Aspects
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 4 (1), s. 33-38
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Kształcenie ustawiczne, Nauczanie, Etyka
Lifelong learning, Teaching, Ethics
Abstract
Basic ethical norm in lifelong education is the rule allowing every human being, regardless of age, sex, social status (including education already received), material situation etc. to use the right to learn. Accepting this rule, means that the government is obliged to give its citizens equal chances for education. The idea of lifelong education was created (theoretically and also in the sense of working for education institutions) already in the 70s. First definitions were formulated at that time (eg. UNESCO definition from 1976, OECD definition from 1996).(fragment of text)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa. E.Cressona, P.Flynna (editors), Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 1997.
  2. Z. Bauman gives examples of replacing the role of "guide" for a role of "teacher". See. L. Witkowski, Edukacja Wokół sporów o (po)nowoczesność, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1988, p. 285
  3. S. Stolárik, Życie jako ruch egzystencjalny w filozofii Jana Patočki, Apostolicum, Warszawa 2009.
  4. H. Elzenberg, Nauka i barbarzyństwo,In: Wartość i człowiek, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, p. 232.
  5. I. Woźniak, H. Bednarczyk, Raport o stanie edukacji ustawicznej w Polsce w roku 2005, MEiN, Warszawa 2005.
  6. E. Arckens, A. Gustavi, Kompetencje trenerów ustawicznej edukacji zawodowej,. E. Łopacińska-Kupidura "Edukacja Ustawiczna Dorosłych" 2006, No. 4(55).
  7. C. Kasprzak, Rola współczesnego nauczyciela - filozoficzne implikacje problemu w kontekście andragogiki, "Edukacja Ustawiczna Dorosłych" 2006, No. 1(52),
  8. P. Dancák, Wychowanie do wartości jako punkt wyjścia w rozwiązywaniu współczesnego kryzysu według nauczania Jana Pawła II, In: Wychowanie do wartości w nauczaniu Jana Pawła II, Innovatio Press, Lublin 2009., p. 135-147.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu