BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurek Witold
Title
Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji ekologicznej według standardów światowych i polskich
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Inwestycje przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Katedry Inwestycji Ustroń 12-14 października 1994, 1994, s. 121-138, rys., wykr. tab.
Keyword
Gospodarka rynkowa, Rachunek ekonomiczny, Efektywność inwestycji
Market economy, Economic calculation, Efficiency of investment
Abstract
W opracowaniu scharakteryzowano niektóre, najczęściej stosowane w gospodarce rynkowej, dynamiczne metody rachunku ekonomicznej efektywności inwestycji. Następnie, za ich pomocą, podjęto próbę oceny ekonomicznej efektywności alternatywnych projektów realizacji przedsięwzięcia ekologicznego z mikroekonomicznego punktu widzenia. W ocenie ekonomicznej efektywności alternatywnych projektów realizacji badanego przedsięwzięcia ekologicznego wykorzystano następujące dynamiczne metody: wartość zaktualizowaną netto (NPV), wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) i zmodyfikowaną formułę rozwiniętą (E). (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A. Janc: Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych w procesie planowania. Warszawa-Poznan 1990
  2. J. Woszczyna: Krok w nieznane. Warszawa 1991
  3. W. Kurek, Rachunek efektywności i ocena finansowa inwestycji w gospodarce rynkowej. Rzeszów 1994
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu