BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gawron Henryk
Title
Ewolucja struktury przedsiębiorstw budowlanych w okresie transformacji gospodarki
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Inwestycje przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Katedry Inwestycji Ustroń 12-14 października 1994, 1994, s. 153-167, wykr., tab.
Keyword
Przedsiębiorstwo budowlane, Przedsiębiorstwo, Gospodarka
Construction company, Enterprises, Economy
Abstract
Ukształtowaną w przeszłości w warunkach systemu nakazowo-rozdzielczego strukturę przedsiębiorstw budowlanych w Polsce trudno było uznać za nowoczesną i efektywną. Dominacja dużych państwowych przedsiębiorstw, brak mechanizmów konkurencji, przestarzałe technologie i coraz bardziej zdekapitalizowany park maszynowy, nadmierna materiałochłonność, wydłużające się cykle realizacji budów - to powszechnie znane i krytykowane jej mankamenty. Zmiana warunków ustrojowych od 1989 roku i równocześnie głęboka długotrwała recesja na rynku budowlanym spowodowały, że dotychczasowa struktura przedsiębiorstw budowlanych okazała się anachroniczna, zupełnie nie odpowiadająca nowym rynkowym warunkom działania gospodarki. W ciągu ostatnich kilku lat uległa więc ona dość istotnej ewolucji. Budownictwo poza handlem wykazuje najwyższe tempo wzrostu sektora prywatnego w łącznej produkcji tego działu. Wzrost tego sektora jest wynikiem zarówno prywatyzacji różnymi metodami dotychczasowych przedsiębiorstw państwowych, jak i przede wszystkim żywiołowego powstawania małych prywatnych firm. Tak więc po upływie 5 lat transformacji budownictwa większość jego produkcji jest dziełem firm prywatnych lub sprywatyzowanych, Trudno jednak uznać, że proces przekształceń struktury przedsiębiorstw budowlanych w Polsce jest już zakończony. Z doświadczeń krajów rozwiniętych wiadomo, że jest to proces długotrwały, wielostadialny, którego właściwie nigdy nie można uznać za zakończony.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. K. Pfarr: Grundlagen der Bauwirtschaft. Essen 1984; A. Bratkowski: Zasady zachowania struktury organizacyjnej budownictwa. Kraków 1988
  2. M. Kokocińska: Małe i średnie przedsiębiorstwa w okresie transformacji gospodarczej Polski. Poznań 1993
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu