BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gluchmanová Marta
Title
Riešenie etických otázok v slovenskej feministickej literatúre
The Meaning of Ethical Questions in Slavic, Feminist Literature
Source
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2010, nr 4 (1), s. 51-56, bibliogr. 7 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Keyword
Etyka, Społeczeństwo, Przegląd literatury, Moralność
Ethics, Society, Literature review, Morality
Note
summ
Abstract
Today we can see the sharp development of our society as well as people who are the members of their society. Each individual has to meditate about the quality of human life, to solve problems and to create the ethical norms for regulation of human action.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bodnárová J.: Insomnia. Bratislava, Aspekt, 2005.
  2. Farkašová E.: Deň za dňom. Liptovský Mikuláš, Tranoscius, 1997
  3. Farkašová, E.: Etudy o bolesti a iné eseje. Bratislava, Spolok slovenských spisovateľov, 1998.
  4. Juráňová, J.: Iba baba. Bratislava, Aspekt, 1999.
  5. Juráňová, J.: Ježibaby z Novej Baby. Bratislava, Aspekt, 2006.
  6. Juráňová, J.: Orodovnice. Bratislava, Aspekt, 2006.
  7. Žemberová, V.: Z vývinu slovenskej autorskej rozprávky (Od tradície po postmoderný výraz). In: Významové a výrazové premeny v umení 20. storočia. Prešov, FFPU, 2005, s. 689-699.
Cited by
Show
ISSN
1898-8431
Language
slo
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu