BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiełczewski Dariusz (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Ruch Slow a proekologiczne style życia
The Slow Movement and the Proecological Style of Life
Source
Ekonomia i Środowisko, 2009, nr 2 (36), s. 8-19, rys.,bibliogr.20 poz.
Economics and Environment
Keyword
Styl życia, Filozofia, Ekologia, Konsumpcja żywności, Świadomość ekologiczna
Lifestyle, Philosophy, Ecology, Food consumption, Ecological awareness
Note
summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Jedną z cech współczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego krytykowanych przez teoretyków zrównoważonego rozwoju jest styl życia oparty na przyspieszonym tempie przeżywania codziennych egzystencjalnych doznań oraz wyborze form konsumpcji i produkcji oszczędzających czas i pozwalających na utrzymanie bardzo szybkiego tempa życia. W tym kontekście używa się określeń w rodzaju "turbo kapitalizm" oraz "społeczeństwo non-stop".1 Takie tempo życia bez wątpienia przekłada się na obniżenie jego jakości: wiele chorób cywilizacyjnych jest przecież bezpośrednim skutkiem cywilizacyjnego pośpiechu, który zresztą przekłada się również na osłabienie więzi międzyludzkich, brak czasu na pogłębioną refleksję egzystencjalną, a nawet odczucie marnowania egzystencji i poczucie czasu "cieknącego przez palce". Zrównoważony rozwój to także zrównoważone podejście do relacji między czasem pracy i czasem wolnym, a także refleksja nad tym, jakie tempo i jaki sposób życia odpowiada potrzebom jednostki.(fragment tekstu)

The Slow philosophy and the life style stemming from it as well as specific kinds of production and consumption constitute a proposal which may be described as a life model corresponding to the demands of the philosophy of ecology and sustainable development. At the core of the Slow concept is the wish to preserve a high quality of life and consumption standards while resigning from the haste generated by civilization and homogeneous forms of consumption. The Slow Movement comprises a growing range of social behavior as well as available goods and services, from slow food, slow cities and travel to specific work and education models(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Białystok 2009, s. 76-77
 2. . Mądre ślimaki [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http: www.slowfood. pl/?s=str-filozofia Pata wejścia: 2009-03-31]
 3. D. Kwiatkowska, Ruch kulturowy slotu w świecie koncepcji humanistycznej człowieka oraz psychologii pozytywnej [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.wsb.net/.../2.06. KWIATKOWSKA.pdf [Data wejścia: 2009-06-15], s. 241
 4. A. Naess, Samourzeczywistnienie - ekologiczne podejście do istnienia w naszym świecie, w: Zielona antologia, wybór A.J. Korbel, J. Tyrlik, Gliwice 1989, s. 18-19
 5. V. Hoessle, Philosophie der oekologischen Krise, Munchen 1994
 6. G. Dobrzański, B. Dobrzańska, D. Kiełczewski, Ochrona środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa 2008, s. 247-248
 7. R Górski, Bez państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu, Kraków 2007
 8. J. Reichel, Lokalny recykling pieniądza, Kraków 2007
 9. B. Devall, G. Sessions, Ekologia głęboka, Warszawa 1995, s. 35-66
 10. Co to jest sloiv food? [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http:www.slowfood. pl/?s=str-definicja [Data wejścia: 2009-03-31]
 11. D. Kiełczewski, Podlasie- region typu Sloiv?, w: Podlasie regionem przyszłości, red. A.F. Bocian, Białystok 2009, s. 126-127
 12. H. Norberg-Holge, S. Gorelick, T. Merrifield, Powrót gospodarki żywnościowej do korzeni. Lokalne alternatywy ivobec globalnego przemysłu rolnego, Kraków 2007, s. 38
 13. H. Jastrzębska-Smolaga, W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy - zagrożenia - szanse, Warszawa 2000, s. 59-60
 14. D. Kiełczewski, Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Białystok 2008, s. 136
 15. Y. Sugimoto, An Introduction to japanese Society Cambridge 2003
 16. J. Garrick, C Rhodes, Research and Knowledge AT Work: Perspectives, Case-Studies and Innovative Strategies, London 2000
 17. J. Pańków, Lenitva niedziela .¡Wysokie Obcasy" 2009 nr 5, s. 45-47
 18. D. Elkind, The Hurried Child: Growing Up To Fast To Soon, Reading 1998
 19. M. Holt, It's Time to Start the Slow School Movement, "Phi Delta Kappan" 2002 Vol. 84 No. 4, 264
 20. C Honoré, In Praise of Slowness. Challenging the Cult of Speed, New York 2005
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu