BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podgórska Maria (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Koniunktura w budownictwie : I kwartał 1998
Business Activity in Construction Industry : 1st Quarter of 1998
Source
Koniunktura w budownictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 1998, nr 18, 27 s., rys., wykr.
Keyword
Przedsiębiorstwo budowlane, Zatrudnienie, Inwestycje budowlane, Sektor prywatny, Sektor publiczny
Construction company, Employment, Construction investments, Private sector, Public sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
W I kwartale 1998 roku wskaźnik koniunktury przyjął wartość -2.5. W porównaniu z IV kwartałem 1997 r. jest wyższy o 7.4 punktu. Relatywnie niska wartość wskaźnika koniunktury w I kwartale jest związana z sezonowością prac w budownictwie. Jednak przed rokiem wskaźnik koniunktury wynosił +11.0, przed dwoma laty +3.4, przed trzema laty +0.2. Firmy sektora prywatnego i publicznego podobnie odczuwają sezonowy spadek koniunktury. Wskaźnik koniunktury w sektorze prywatnym wynosi -2.5, w sektorze publicznym -2.6. (fragment tekstu)

In the 1st quarter of 1998 the general business indicator has a value of -2.5. In comparison with the 4th quarter of 1998 it is higher by 7.4 points. Relatively low value of the business indicator in the 1st quarter is connected with the seasonal character of construction industry. But a year ago the indicator had a value of +11.0, two years ago +3.4, three years ago +0.2 and four years ago -20.5. The seasonal decrease of activity is similar both in the private and public firms. In the private sector the indicator has a value of -2.5, in the public one -2.6. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Cited by
Show
ISSN
1428-3247
0866-9503
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu